PE over Wonen en Groen

ERMELO - Progressief Ermelo geeft geen gratis zwembadkaartjes weg, voert geen poppentheater op in en huurt ook geen leeg winkelpand. Nee, de Ermelose progressieven organiseerden gisteravond een informatie-avond over Wonen en Groen in Ermelo.

De partij die zich presenteert als een partij voor Sociaal en Groen, liet amateur historiscus Hans van Dijk, kenner van natuur Gert Schuurman en Jan Jaap Kolkman, ambassadeur van het Expertteam Eigenbouw kijken naar het verleden om te zien of het in de toekomst beter zou kunnen. Zo’n vijftig belangstellenden woonden de infobijeenkomst in de Immanuëlkerk bij. Van Dijk ‘trapte’ af met een terugblik over wonen in de gemeente Ermelo, historische informatie kun je gerust aan Van Dijk overlaten al gaf hij zelf aan wel moeite te hebben met cijfertjes. Hans van Dijk gaf aan dat hij de afgelopen jaren diverse malen voor verschillende groepen had gestaan om te vertellen over Oud-Ermelo, maar nog nooit voor een politieke partij. Een primeur dus. Hij begon met een foto van een geitenkar waarop een verkiezingsbord van de AR was bevestigd: de kinderen Schouten. ,,Recent kwam ik de huifkar van het CDA tegen, dus er is in de loop der jaren toch progressie geboekt.’’ De toon was gezet. Toch werden er serieuze zaken voor het voetlicht gebracht. Want 150 jaar geleden was wonen vooral verblijven in en op een klein woonoppervlak van zo’n 11 m2, en dan met grote gezinnen! In die tijd stonden er zo’n 36 woningen in het dorp Ermelo. Door de komst van de instellingen, Veldwijk als eerste, werd langzamerhand ook die kant van Ermelo gebouwd. De Bouwmaatschappij Nieuw Ermelo werd opgericht en in de omgeving van wat nu Stationsstraat, Postlaantje, Holtropstraat en Dr.van Dalelaan is, werd verkaveld en er werden woningen gebouwd die met name waren bestemd voor medewerkers van de instellingen. Na de Tweede Wereldoorlog was er een toename van de bevolking dus er ontstond grote druk op de woningmarkt. Hierdoor werd Ermelo behoorlijk uitgebreid. Waren er in 1920 nog 273 woningen in Ermelo, in 1960 waren dat er al 1858. Dit was mede het gevolg van de komst van de kazernes. Een enorme ontwikkeling in een vogelvlucht.

Gras

Waar Van Dijk het vooral had over de woningsituatie vanaf oud Ermelo (ca 1869) had Gert Schuurman het met name over de groen in die periode. In een aantal gevallen ging dit gelijk op, zij het tegenovergesteld. Hoe meer woningen, hoe minder groen. De woningpercelen werden in de loop der jaren steeds kleiner, maar de dorpen en steden steeds groter. Door de vele bebouwing is er veel versteend: stoepen, tegels en terrassen en steeds minder groen, zelfs de tuinen bestaan tegenwoordig uit stenen. Door de verstening ontstaan er steeds meer problemen met afvoer van hemelwater, het trekt de grond niet meer in, waardoor riolen overvol raken. Daarnaast worden tegels in de zon warmer en heter. Door het volbouwen met woningen, is er ook steeds minder ruimte voor groen. Het lijkt wel groen, maar is meestal alleen een groenstrook met een rijtje bomen met gras eronder. Gert Schuurman , voorzitter van het NMP heeft hij al vele jaren overleggen op allerlei fronten en met vele instanties over groen. Toch begrijpt hij nog steeds niet waarom gemeenten en projectontwikkelaars niet luisteren naar de adviezen van het NMP. Middels overzichtskaartjes gaf hij inzicht waar het groen was verdwenen. Er kwamen wel bomen voor terug, maar daaronder: ‘altijd maar weer gras, gras, gras’ hield hij zijn gehoor voor. Volgens Schuurman denken veel gemeenten dat gras goedkoop is in onderhoud. Onjuist, het moet immers regelmatig gemaaid worden. Hij brak dan ook een lans voor het instrooien van wildebloemenmengsels. Leuker, beter voor bijen, vlinders en andere insecten en onderhoudsarm.

Zelfbouw

Jan Jaap Kolkman is wethouder in Deventer, daarnaast is hij voorzitter van eht Expertteam Eigenbouw. Hij gaf een presentatie over de mogelijkheden die zelfbouw biedt. ,,De overheid bepaald middels projectontwikkelaars hoe er gebouwd gaat worden. Echter, steeds vaker komt er de roep: ‘geef ons een kavel, wij kunnen zelf wel bouwen’. En daar zijn zeker mogelijkheden voor, al willen veel gemeenten daar nog niet aan. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is er een Expertteam opgericht die particulieren en gemeenten informeert en ondersteunt in deze plannen.
,,Het idee leeft bij gemeenten dat projectbouw goedkoper is, maar dat is niet zo. Want vaak wordt er tussentijds een aantal keren onderhandeld terwijl bij particuliere bouw er echt maar één keer onderhandeld hoeft te worden. Van de Kolk vertelde over het Zelfbouwregister, over CPO , Tiny Houses en andere zaken, die volop mogelijkheden bieden voor woningzoekers maar ook voor gemeenten. Eigenlijk te veel om op te schrijven. Zie voor meer info: www.expertteameigenbouw.nl of www.rvo.nl/eigenbouw
Het was voor de belangstellenden een interessante avond. ,,Jammer’’, aldus voorzitter PE Hans Ligtermoet, ,,dat er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn’’.