Gemeente kan handhaven tegen verval historische panden

ERMELO – In de laatste Raadvergadering van het seizoen werd de motie Erfgoedverordening bijna unaniem aangenomen. Hierdoor krijgt de gemeente mogelijkheden om eigenaren van monumentale panden te verplichten onderhoud te plegen om zo verval tegen te gaan. 

Alex Kleijnen, raadslid van Progressief Ermelo, werd enkele weken geleden aangesproken door Natalie Overkamp en Gert Hofsink over de deplorabele staat van boerderij De Heuvel op Landgoed Veldwijk. ,,Begrijpelijk en terecht dat deze journalisten al een tijd bezig zijn om aandacht te vragen voor deze historische boerderij,’’ aldus Kleijnen. ,,Op de een of andere manier had ik dit zetje nodig en ben op een dag op de fiets gestapt en ben naar de boerderij gegaan. Daar heb ik een filmpje opgenomen en deze gepost op Twitter en Facebook.’’ In korte tijd hebben ruim duizend mensen dit filmpje bekeken en Kleijne ontving tientallen steunbetuigingen. Kleijnen: ,,Overigens gaat het mij niet alleen om boerderij De Heuvel, maar over al ons cultureel erfgoed. Immers, wat we uit de geschiedenis hebben overgeleverd gekregen, zegt iets over onszelf en daar moeten we zuinig op zijn.’’ Kleijnen besloot schriftelijke vragen aan het College te stellen of de titel Gemeentelijk Monument een eretitel was, omdat het in de praktijk niet zoveel voorstelt. Ook vroeg het PE-raadslid wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor het monument: de eigenaar of de gemeente en of het College mogelijkheden ziet om bij nalatigheid daar actief tegen op te treden is. Tot zijn grote verbazing bleek dat de gemeente wél een erfgoedverordening heeft! ,,Bijzonder vreemd,’’ aldus Kleijnen, ,,omdat in de schriftelijke reactie van de gemeente, het College aangeeft dat er wel behoefte aan zo’n verordening is. Is dit nalatigheid of is iedereen te druk?’’

Handhaven

Kleijnen diende de motie in die door bijna alle fracties werd ondersteund. Alleen de SGP kon zich daar niet in vinden. Nestor van de raad, Frans Snoek (SGP): ,,Mijn fractie kan zich met name niet vinden in de toonzetting van de motie. Met name door die handhaving, dus dwang, dan zijn we niet goed bezig. De SGP ziet liever dat er overleg wordt gepleegd met de eigenaren om kaders vast te stellen. En als de eigenaar het niet kan betalen, wordt hij dan toch gedwongen of betaalt de gemeente dit dan?’’ Wethouder Jan van den Bosch beaamde dat er inderdaad al een Erfgoedverordening was, maar deze is ondertussen wel verouderd. ,,Mooi, dat mede door het werk van Alex Kleijnen, we hebben kunnen constateren dat het mogelijk is te handhaven en dat het zelfs verboden is om een pand met een monumentale status te onthouden van onderhoud.’’ Voor de wethouder is dit instrument een interessante aanvulling om, daar waar nodig, een historisch waardevol pand voldoende te kunnen onderhouden. Van den Bosch: ,,Ik vind overigens wel dat we in eerste instantie in overleg moeten, maar als dat niet leidt tot resultaat, we dan handhavend kunnen optreden. Wel moeten we kijken of de lasten en de lusten in evenwicht worden gehouden.’’ Vervolgens werd bij stemming de motie aangenomen en zal het college voor de zomer 2018 de Raad een nieuwe erfgoedverordening presenteren.