Vragen vanwege ondoorzichtelijke besluitvorming

ERMELO – Ondoorzichtelijke besluitvorming, dat zijn de woorden die raadsleden Erik van der Weide (CDA) en Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) hebben voor het verstrekken van de vergunning voor de parkeerplaatsen bij Lazy Tiger, het nieuwe restaurant aan de Julianalaan 123 in Ermelo.

Een jaar geleden is de vergunning afgegeven voor de bouw van het restaurant. Hierbij waren zes diagonale parkeerplaatsen in de groenstrook ingetekend. Wilhelm: ,,Echter, de omgevingsvergunning is afgegeven voor een niet meer te realiseren plan, dus niet meer relevant. Bij het derde inrichtingsplan en de werkelijke realisatie van de 10 parkeerplaatsen werden wij alert.”

Ter inzage

De nieuwe ontwerp-omgevingsvergunning lag zes weken ter inzage. Gedurende deze periode konden zienswijzen kenbaar gemaakt worden. ,,Dat is ons ontgaan,” zegt Wilhelm. ,,Erik en ik stellen ons op het standpunt dat de raad om een VVGB gevraagd had moeten worden.” Daarbij is de raad officieel geen partij bij een ter inzage legging van een ontwerp omgevingsvergunning. ,,We zijn er nu achter gekomen vanuit onze controlerende rol op een ander moment.” 

Niet goedgekeurd

De raadsleden melden niet actief geïnformeerd te zijn in besluitvorming over de gemaakte wijzigingen. Wilhelm: ,,Een saillant detail is dat het college de 17 parkeerplaatsen, uit het tweede inrichtinsplan, in dezelfde groenstrook niet heeft goedgekeurd (bij besluit van 6 december 2019).” De vergunning voor de zes parkeerplaatsen was overigens onlosmakelijk verbonden met een eerste inrichtingsplan van de initiatiefnemer. Dit plan is geheel verlaten, waardoor de zes reeds vergunde parkeerplaatsen zijn 'teruggegeven aan het Groen'. De realisatie van de tien parkeerplaatsen zijn dan ook in strijd met het door de raad vastgestelde bestemmingsplan De Driehoek.

Raad gepasseerd

Van der Weide en Wilhelm hebben het college vragen gesteld. ,,Onze overtuiging is dat we als raad gepasseerd zijn,” zeggen zij stellig. ,,Wij hopen dus dat er alsnog een correcte procedure wordt gevolgd; dus een verzoek om een VVGB van de raad om daarmee af te kunnen wijken van het vastgestelde bestemmingsplan. De uitkomst moet een eerlijk en transparante besluitvorming zijn,waarbij iedereen de kans krijgt zijn recht te halen en waarbij algemeen belang gediend is.”