Schikkingsvoorstel desastreus voor Casper Meijbaum

ERMELO - Nu burgemeester André Baars vertrokken is, kan met stoom en kokend water het dossier van Casper Meijbaum (Bar Twinns), een van de hoofdpijndossiers, worden gesloten. Er ligt een schikkingsvoorstel van de gemeente ter hoogte van 17.500,- euro tegen finale kwijting. Een mooi bedrag voor de gemeentelijke boekhouding, maar de gevolgen voor Meijbaum zijn desastreus.

De schikking, waar de rechter-commissaris binnen 24 uur mee akkoord ging, betekent dat het faillissement wordt opgeheven, maar dat de Ermelose horecaondernemers met al zijn schulden blijft zitten. ,,Dit is gewoon koehandel,” reageert Meijbaum woest. Temeer omdat hij in september samen met de gepensioneerde advocaat mr. Peter Graafstal die hem momenteel bijstaat, bij de curator was geweest. ,,Tijdens dat gesprek is meermalen gezegd dat ze gingen opheffen.” Meijbaum legt uit dat wanneer dat was gebeurd, hij met schuldeisers kon komen tot een deelbetaling en het op die manier had kunnen afkopen. ,,Dat had de gemeente wel geld gekost, maar dan kon Casper zijn leven weer oppakken,” bevestigt Graafstal. Dat zou ook aansluiten bij de wens van de gemeenteraad dat er een passende oplossing zou moeten komen voor dit slepende dossier.

Gelijk

Voorop staat dat de Raad van State Casper Meijbaum in het gelijk heeft gesteld waar het om de onterecht genomen besluiten van burgemeester André Baars ging. ,,Mij werd het ondernemen onmogelijk gemaakt,” vertelt Meijbaum. Hij mocht ineens geen skihut meer voor Bar Twinns zetten. Ook kreeg hij geen vergunning voor een buitenpodium op Koningsnacht en Koningsdag. De aansprakelijkheid van de gemeente Ermelo is daarmee een gegeven en daarmee had de zaak kunnen worden afgehandeld. De gemeente stelde echter dat het faillissement in 2015 en de daardoor ontstane schuldposities niet het gevolg zijn van de onrechtmatige beslissingen van de zijde van de burgemeester. En zo sleepte de kwestie zich jaren voort.

Schuld

In oktober 2018 deed de rechter uitspraak. Het faillissement had daarna snel afgehandeld kunnen worden. Maar de gemeente en de curator lieten het liggen. Al die tijd bungelde Meijbaum aan een onzeker koord. ,,Ik kon geen contract afsluiten met de Nuon, kwam niet in aanmerking voor een reguliere huurwoning en heb nauwelijks geld om boodschappen te doen. Financieel zit Meijbaum geheel aan de grond en is er geen schuldsanering mogelijk zo lang de curator nog aan het werk is. In die zin is er eind in zicht. Maar dan moet de Ermeloër zoals het er nu uitziet alsnog de schuldensanering (Wsnp) in. ,,Dan hadden ze dat beter gelijk kunnen doen. Dan was ik nu al klaar geweest.” Hem was echter verteld dat er een schadevergoeding zou komen waarmee hij de zaak kon oplossen.

Raadsenquête

Na het vertrek van Baars, die in dit dossier een belangrijke rol speelt, heeft de gemeenteraad besloten dat er een raadsenquête moet komen. Hiermee krijgt de raad de mogelijkheid openheid van zaken te vragen in een aantal dossiers. En juist in het dossier van Meijbaum zijn heel veel vraagtekens omdat er nauwelijks met de raad over gesproken is. Opmerkelijk is het dat nu niet eerst dit onderzoek wordt afgewacht. Door de finale kwijting die het college samen met de curator heeft opgesteld vervallen alle vorderingsrechten. ,,Dat is geen stijl,” reageert mr. Graafstal. ,,Onrechtvaardig en onbehoorlijk.” De vergoeding die met deze overeenkomst door de gemeente wordt betaald is net toereikend om de rekening van de curator te dekken.

Buiten schot

Meijbaum is bang dat het dossier nu snel gesloten wordt zodat de waarheid niet boven tafel komt. Wat hem betreft moet de onderste steen boven. Graafstal wil dat het college serieus nadenkt over Meijbaums situatie. ,,De man is onrechtmatig behandeld en dit duurt maar voort. Het gaat niet alleen over de schadevergoeding, maar ook over immateriële en emotionele schade.” Voor de voormalige horeca-eigenaar is het een bittere pil. ,,Eerst ben ik genaaid door de gemeente en daarna door de curator. Ik vind dat Baars niet buiten schot kan blijven. En mocht dit college denken dat ze mij helpen met deze deal, dan hadden ze me beter eerst even kunnen bellen.” Want dat raakt Meijbaum nog het meest. ,,In al die jaren is er vanuit het college nog nooit een ‘sorry’ gekomen.” Het college was niet bereikbaar voor commentaar.