Vertrouwen in woningcorporatie is volledig verdwenen

ERMELO - Woningen vol gebreken, dat was waar het afgelopen woensdag tijdens de bewonersvergadering Driesprong van UWOON over ging. Maar bij bewoners van de prefabwoningen ging het ook over vertrouwen. Het feit dat persoonsgegevens al gedeeld waren met het door de woningcorporatie geselecteerde adviesbureau Duinwijck zorgde voor veel boosheid. Want hoe staat het met hun privacy?

Onderzoeker Otto Pasker van Duinwijck had naar eigen zeggen al heel veel documenten gekregen, ook de namen, adressen en telefoonnummers zijn door de woningcorporatie doorgegeven. ,,Zonder onze toestemming," zegt huurder Son Sardijn. ,,Dat is de zoveelste keer dat UWOON ons niet serieus neemt." Natuurlijk begrijpt ze dat het delen van informatie nodig is voor het onderzoek, maar hadden de bewoners hier niet eerst toestemming voor moeten geven?

Privacyverklaring

UWOON zegt de persoonsgegevens te verwerken volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Communicatieadviseur Laura Üzüm verwijst namens UWOON naar een privacyverklaring. Echter woningcorporaties die persoonsgegevens (laten) verwerken moeten ondubbelzinnig toestemming vragen aan de betrokkenen. En dat is volgens een aantal huurders niet gebeurd. Ook de advocaat van bewoners ziet geen privacy-bepaling in de huurovereenkomst. Ook de algemene huurvoorwaarden die de nieuwe huurders in wijk De Driesprong netjes in een map van UWOON hebben ontvangen meldt hier niets over. ,,Wel zijn er gebruiksvoorwaarden voor het huurdersportaal waar de privacy benoemd wordt. Maar dat is expliciet bedoeld voor het portaal," zegt een ingewijde.

Afspraken

Üzüm zegt dat er persoonsgegevens verstrekt worden aan andere partijen die door UWOON zijn ingeschakeld om werkzaamheden voor de woningcorporatie uit te voeren. ,,Met alle partijen die gegevens van ons ontvangen hebben we afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat gegevens alleen voor de afgesproken doelen worden gebruikt, goed beveiligd zijn, vertrouwelijk behandeld worden en volgens afspraak verwijderd worden," aldus de communicatieadviseur. Maar de meeste huurders zijn niet op de hoogte van een privacyverklaring. En vijf dagen voordat betrokkenen überhaupt geïnformeerd werden over een mogelijk adviesbureau, waren de gegevens al verspreid.

AVG processen

In de huisregels van UWOON staat wel dat men op correcte wijze met persoonlijke gegevens omgaat. ,,Onzin," zegt Sardijn. ,,We kregen laatst een mail waarbij alle mailadressen van bewoners in cc zichtbaar waren." Voor bewoners zijn juist dergelijke slordigheden -waarvan er nog een aantal zijn op te noemen- onzorgvuldigheden die het vertrouwen schaden. Overigens is het zo dat als UWOON de huurders in de algemene voorwaarden niet gewezen heeft op de AVG processen, dan heeft men in strijd met de regels gehandeld. Het vertrouwen van de huurder wordt er in elk geval niet beter van.