Voorgestelde huurcompensatie is te weinig

ERMELO - Woningcorporatie UWOON wil bewoners compenseren in verband met de lange lijst gebreken in de prefab woningen aan de Driesprong. Ook krijgen de huurders een tijdelijke korting op het maandbedrag dat men betaalt voor de energieprestatievergoeding (EPV). Advocaat Angelique Verweij (VBV Advocaten) noemt het bedrag veel te weinig.

,,Wanneer de woning aantoonbaar te weinig energie opwekt, krijgt de bewoner een compensatie voor de teveel betaalde EPV. Mijn client betaalt 85 euro per maand en dat wordt met ingang van 1 mei 52,87. Maar daarnaast moet ze ook de veel te hoge energierekeningen betalen. Dat loopt soms op tot wel 300 euro per maand,” aldus Verweij. De advocaat heeft de huurovereenkomst erop nageslagen. Daarin stelt UWOON dat er een vaste hoeveelheid energie gegarandeerd wordt. ,,Leuk woord ‘gegarandeerd’,” vervolgt de Ermelose advocaat. ,,Ook teveel betaalde energielasten moeten worden gecompenseerd als je niet levert wat je garandeert!” De huurovereenkomst is volgens Verweij heel duidelijk en de woningcorporatie moet over de brug komen.

Wooncomfort

Het wooncomfort in de huurwoningen aan de Dakpan, Nokpan, Driesprong en Kruispan is voor een aantal huurders beneden niveau. Tijdens de onlangs gehouden bewonersavond meldden een aantal gezinnen dat ze weken lang zonder warm water zaten. Ook is er in een aantal woningen ‘vergeten’ vloerverwarming aan te leggen. Daarnaast vertonen de muren scheuren, zit er schimmel op plafonds, komt het beton van de muur en hebben ze last van tocht. De woningen zijn gasloos en zouden nul-op-de-meter zijn. Maar niets is minder waar.

Terugwerkende kracht

Hoewel het niet gangbaar is dat er met terugwerkende kracht voor een langere periode dan zes maanden een huurverlaging wordt ingesteld, belooft de woningcorporatie dit nu wel. ‘Wij vinden het belangrijk dat u een passende compensatie ontvangt voor het ontbrekende woongenot,’ aldus UWOON. Om die reden is men bereid de huurders vanaf de start van de huurovereenkomst te compenseren tot alle gebreken verholpen zijn. UWOON komt met een huurverlaging van de kale huur met 20%. Volgens Verweij is dat te weinig. Tijdens de bewonersvergadering sprak directeur Fleur Imming van UWOON over een nieuwe berekening van de huurprijs voor de woningen zoals ze er nu staan. Daarbij wil de advocaat praten over een schadevergoeding en niet een huurverlaging. ,,Wanneer je recht hebt op huurtoeslag moet je de verrekening met de belastingdienst doen. Dat gaat dan terug tot 2019. Bewoners kunnen deze compensatie dan gelijk weer afdragen.” Een aantal bewoners zijn daarbij bang dat ze hiermee in een toeslagenaffaire bij de Belastingdienst terecht komen. Verweij wil dat UWOON beter na gaat denken over hoe ze dit moeten afhandelen. Het woongenot krijgen de huurders in elk geval hier niet mee terug.