‘Iedereen moet een plek kunnen hebben om te wonen’

ERMELO – Er werd al geruime tijd gesproken over maatwerkwoningen in Ermelo. In februari nam het college van B&W daartoe al een besluit waar de gemeenteraad mee instemde. Dit leverde toen geen noemenswaardige reacties op. Nu het concreet wordt en er een locatie is bekend gemaakt, barst er een stortvloed van reacties los. 

Omwonenden, inwoners, bestuurders, politieke partijen en de media; allen doen op de een of andere manier een duit in het zakje. Om wie gaat het? Wat is zijn of haar problematiek? Kan ik nog wel rustig wonen en is de buurt wel veilig? Vragen stapelen zich op. En zoals bij alle zaken heeft dit onderwerp ook meerdere kanten.

Problemen

Je zult maar dusdanige problemen hebben dat het je niet lukt om in een normale woning te wonen. Dat het je niet lukt om met je eigen problemen om te gaan. Dat het je niet lukt om je aan te passen aan de hectische maatschappij die vol zit met regels. Dat het je niet lukt om met anderen samen te wonen. Dan heb je een probleem. Een sociaal en maatschappelijk probleem. En hoe mooi is het dan dat de gemeente, hulpverleners, politie en andere betrokkenen je probleem onderkennen en op zoek gaan naar een oplossing zodat je wel (redelijk) acceptabel kan wonen? Voor deze doelgroep zijn, naar Deens voorbeeld, de maatwerkwoningen bedacht. Hoewel wethouder Hans de Haan zegt dat het gaat om unieke gevallen, waar er slechts enkelen van zijn, kennen hulpverlenende instanties wel meerdere personen die in aanmerking zouden moeten komen voor deze manier van wonen.

De politiek

Direct na het publiceren van het artikel over de locatie van de maatwerkwoning barstte er een discussie los op sociale media. Zowel omwonenden als niet-omwonenden hadden uiteenlopende meningen. Ook de lokale politiek reageerde direct. CDA Ermelo stelde bij monde van raadslid Erik van der Weide vragen aan het college. Ook Ronald van Veen van de ChristenUnie Ermelo reageerde. ,,Iedereen moet in onze Ermelose samenleving een plek kunnen hebben om te wonen. Als ChristenUnie zetten wij ons ook in voor de inwoners die extra zorg en aandacht nodig hebben. Maatwerk is noodzakelijk bij sommige inwoners die rust, extra zorg of begeleiding nodig hebben.’’ Van Veen geeft aan dat de ChristenUnie vooral belang hecht aan goede communicatie met de belanghebbenden. ,,Wij hebben daarom meerdere moties ingediend om bewoners bij de bouwplannen te betrekken. En dat had in deze situatie ook echt gemoeten,’’ aldus het raadslid.

De omwonenden

Volgens omwonenden heeft de gemeente vooral op communicatief gebied steken laten vallen. ,,We zijn vlak voor het weekend pas op de hoogte gebracht,” vertelde Jiska van Hartskamp al eerder. Slechts zes adressen zijn mondeling geïnformeerd over de feiten waartoe het college heeft besloten. In de brief die de gemeente heeft verspreid, wordt gesproken over vijf maatwerkwoningen en ook dat heeft gezorgd voor angst bij buurtbewoners. ‘Komt er dan een nieuw zorgterrein in de buurt en waarom wil GGz Centraal deze persoon niet opnemen?’ Er is angst voor het onbekende, niet wetende wie de nieuwe bewoners zijn. Ook is er veel onduidelijkheid over de aard van de problematiek en wat dit concreet gaat betekenen voor de buurt. Liever had men de maatwerkwoningen op Veldwijk gezien.

GGz Centraal

Er wordt veel gewezen naar GGz Centraal. Waarom niet op het landgoed waar veel locaties leeg staan, plaats genoeg zou je zeggen? Leen Kievit, directeur bedrijfsvoering van GGz Centraal zegt daarover: ,,De gemeente heeft de locatie Veldwijk wel verkend als een van de mogelijkheden, maar deze is niet uitgekozen. Wij waren bereid hieraan mee te werken, maar dat zou wel tijd kosten in verband met regelgeving, medezeggenschap etc. De gemeente heeft uiteindelijk de keuze gemaakt voor de Zandkampweg.’’ Ook zijn er veel vragen naar de aard van de problematiek. Is dat niet het ‘pakkie-an’ van de GGz? ,,Wij behandelen steeds meer mensen ambulant en als het nodig is, hebben we de kliniek achter de hand. Verward gedrag heeft overigens in veel gevallen niets te maken met psychiatrische problemen, maar met bijvoorbeeld asociaal en onaangepast gedrag, verslaving of dronkenschap,” aldus Kievit. ,,De doelgroep voor maatwerkwoningen is dan ook divers. Dat kunnen mensen zijn met psychiatrische problematiek, maar dat is zeker niet altijd het geval. Uiteraard zullen wij, net als in elke situatie overigens, onze deskundigheid inzetten als dit nodig mocht blijken.’’

De wethouder

Wethouder Hans de Haan antwoordt hierop dat de randvoorwaarden die GGz Centraal stelde, voor de gemeente niet haalbaar waren. ,,De Zandkampweg is volgens ons de beste locatie.” Hij is van mening dat men op het gebied van communicatie uiterst zorgvuldig heeft gehandeld. Angst in de buurt is dan ook wat hem betreft onterecht. ,,Deze persoon gaat daar niet voor overlast zorgen en er is geen sprake van drugsgebruik,” zegt hij stellig. De datum van 1 juli is wat de wethouder betreft erg belangrijk. ,,Dit hebben we met de raad afgesproken en het is belangrijk dat we deze man kunnen verplaatsen omdat de overlast die hij nu veroorzaakt zo snel mogelijk moet worden opgelost.” Op de vraag wat er moet gebeuren als hij aan de Zandkampweg toch ook voor overlast zorgt, antwoordt de wethouder dat men dán moet gaan kijken naar een nieuwe oplossing.