Bezwaar tegen locatie en tegen de snelle besluitvorming

ERMELO - De omwonenden en belanghebbenden van de Zandkampweg in Ermelo maken bezwaar tegen de komst van maatwerkwoningen. Zij voelen zich monddood gemaakt en niet serieus genomen. De omwonenden, die zich inmiddels verenigd hebben in een platform, wilden aanstaande dinsdag tijdens de commissievergadering inspreken. ,,Maar wij zijn afgewimpeld,” zo melden ze. En dat terwijl zij zich ernstig zorgen maken omtrent de sociale veiligheid en de rust in het gebied.

,,Het nieuwe college hecht, zoals we recent in verkiezingstijd vernomen hebben, veel waarde aan contact met de burgers,” schrijft Jiska van Hartskamp namens alle belanghebbenden in haar brief naar de gemeente. ,,Er werd beloofd dat er wat dat betreft een andere wind zou gaan waaien. Wij ervaren het echter als schokkend hoe de gemeente de omwonenden in dit geval van informatie voorziet.”

Spoed

De gemeente heeft met spoed de aanvraag van de omgevingsvergunning (bestemmingsplan) aangevraagd. Echter door de druk die er ligt om dit voor 1 juli te realiseren, is er niet de wettelijke termijnen van zes weken voor bezwaar en beroep. Het is voor de belanghebbenden dan ook niet transparant en het voelt niet democratisch. Navraag bij een aantal raadsleden schetst eenzelfde beeld. Er is geen inzage in de andere locaties die onderzocht zijn. De enige andere plek waarover gesproken is blijft Veldwijk, maar dit was volgens de gemeente op korte termijn niet haalbaar. De bewoners aan de Zandkampweg vinden de gekozen locatie ook niet haalbaar omdat er bijvoorbeeld op ongeveer 200 meter een kampeerboerderij ligt. Deze locatie is een groot deel van het jaar verhuurd aan grote groepen mensen die er activiteiten ondernemen. ,,Regelmatig worden er spooktochten georganiseerd wat gepaard gaat met gegil en ander lawaai. Het is niet ondenkbeeldig dat er in de toekomst confrontaties gaan plaatsvinden tussen deze groepen en de bewoners van de maatwerkwoningen.” Daarnaast schuurt deze locatie tegen de natuurtuin aan, een project dat sinds een aantal maanden intensief is opgepakt. Ook het Natuur- &MilieuPlatform Ermelo heeft dan ook moeite met de maatwerkwoningen op deze locatie.

Combinatie

Driestroomhuis Damaris bouwt aan de Konijnenwal, op steenworp afstand van de beoogde locatie een huis voor kwetsbare jonge moeders en hun pasgeboren kinderen. Ronald en Frida Tijdeman van Damaris zetten hun vraagtekens bij de combinatie van deze twee ingewikkelde doelgroepen. En hoewel de gemeente stelt dat juist de overlast op deze locatie beperkt zal zijn omdat de nieuwe bewoners zich aan de regels moeten houden, is er een enorme angst bij omwonenden. ,,Deze mensen worden in maatwerkwoningen geplaatst omdat ze zich niet aan regels houden, psychische problemen hebben en onaangepast gedrag vertonen,” zo stelt het nieuw opgerichte platform. De ambtenaar die bij een aantal huishoudens is langs geweest heeft weliswaar informatie achtergelaten, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat angst de boventoon voert. ,,Wij hebben begrepen dat de eerste bewoner buiten de samenleving geplaatst zal worden vanwege enorme geluidsoverlast,” aldus Van Hartskamp. ,,Wij hechten als buurt veel waarde aan de nacht- en zondagsrust. En geluid draagt in het buitengebied heel ver.”

Ook het CDA, bij monde van Erik van der Weide heeft het college vragen gesteld over de dusdanige snelle besluitvorming die er heeft plaatsgevonden. ,,Omwonenden hebben hierdoor ook geen gelegenheid gekregen hun bezwaren kenbaar te maken. Iets wat de zuiverheid van de algemene belangenafweging ten goede komt.”