WerkCentraal

Onderzoek naar dossiers zou optie zijn

ERMELO - Burgemeester André Baars is opgestapt. Maar daarmee zijn de problemen natuurlijk niet opgelost. Naast oncollegiaal gedrag zijn er dossiers die groter onderzoek verdienen. De commissaris van de Koning zal waarschijnlijk op zoek gaan naar een waarnemend burgemeester. Maar ook de gemeenteraad moet verder.

De fractievoorzitters zegden vlak voor de zomer het vertrouwen in de burgemeester op. Een zware beslissing, maar men staat er nog altijd achter. Nu Baars zijn ontslag heeft aangevraagd, gaat men bestuurlijk een nieuwe fase in. ,,Ermelo kampt niet zozeer met een burgemeesterscrisis, maar wel met een bestuurscrisis,” reageert Sarath Hamstra (fractievoorzitter van CDA Ermelo). Op de vraag hoe nu verder zegt Hamstra dat dat op 11 november moet blijken. Onderzoek naar de verschillende dossiers zou wat hem betreft een optie zijn.

Draagvlak

Baars is woensdagavond, voor de meesten vrij onverwachts, opgestapt. Hij voelde geen bestuurlijk draagvlak meer om door te gaan. Na zijn speech verliet Baars de zaal. ,,Een pijnlijk moment,” zegt raadslid en plaatsvervangend voorzitter Ronald van Veen. ,,Maar de vergadering moest ook gewoon doorgaan.Het was intens. Naast dat er een burgemeester vertrekt, gaat er ook een mens. Dat gaat ook mij niet in de spreekwoordelijke koude kleren zitten.” Dat geldt ook voor CU-partijgenoot Folkje Spoelstra. ,,We moeten eerst ons zelf -de basis- op orde krijgen. Pas dan kunnen we verder.” Wat haar betreft volgt er een periode van reflectie.

Vrijheid             

Volgens Bart van der Knaap, fractievoorzitter van BurgerBelangen Ermelo, mag er ook kritisch gekeken worden naar de nieuwe vergaderstructuur en wat de rol van de burgemeester hierin is. ,,We vergaderen nu ruim een jaar in de nieuwe vorm. Tijd voor evaluatie.” Ook is hij van mening dat de burgemeester teveel vrijheid had. ,,Als ik het dossier van Casper Meijbaum neem, dan weet ik dat de burgemeester op eigen houtje heeft geopereerd. Hij meldde een en ander tijdens het fractievoorzittersoverleg. Verder mocht er niet over worden gepraat. Als je wat vroeg noemde hij dat ondermijning.” Volgens Van der Knaap heeft Baars ook meermalen besluiten in het college er doorgeduwd.

Precair

Voor alle betrokkenen staat de bestuurbaarheid van Ermelo voorop. ,,Het is een precair proces!” stelt Hamstra. ,,Ons doel was een brug te slaan naar de burgers. Hen te betrekken bij de beslissingen die we hier nemen. Maar ik moet constateren dat het tegenovergestelde aan de hand is. Het wantrouwen is toegenomen. Om de juiste koers weer op te pakken, lijkt het mij goed kritisch naar de aanbevelingen uit het rapport te kijken,” aldus Van der Knaap. ,,Voor mij is het vanzelfsprekend dat de inwoners, het maatschappelijk veld hierbij wordt betrokken.”