Gemeente maakt inventarisatie

ERMELO – Toegankelijkheid van trottoirs heeft een hoge prioriteit voor de SGP. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering woensdagavond. ,,Als ouder loop je met de kinderwagen nog wel eens tegen stoepranden, laat staan als je ouder wordt en wat minder mobiel bent,” zegt raadslid Pieter Stam.

Tien jaar geleden is er rigoureus bezuinigd op wandelpaden en trottoirs. Die achterstand heeft het vorige college gepoogd in te halen, maar dat heeft meer tijd nodig. Daarom heeft de SGP, mede namens Progressief Ermelo, VVD en CDA een amendement ingediend. De gemeente Ermelo gaat nu een inventarisatie maken van knelpunten bij trottoirs, zoals hoge stoepranden en schuine stoepen.

Prioritering

Behalve deze inventarisatie stemde de raad ook unaniem voor het vervroegen van de aanpak van trottoirs naar 2026. ,,Is het luxe? Nee. Is het nodig? Ja," aldus Pieter Stam. Wethouder Ronald van Veen kon leven met dit voorstel, maar had wel moeite met het feit dat men de benodigde €20.000,- uit de algemene reserve wil halen. ,,Als u een wijziging wil, kom dan ook met een voorstel waar u lagere prioritering aan geeft.” Stam wees vervolgens op de vele ingediende moties van de coalitiepartijen tijdens de behandeling van de Kadernota met een totaal bedrag van zo'n 1,3 miljoen wat eveneens uit de algemene reserve was gehaald, en had laten onderzoeken dat de algemene reserve nog steeds om en nabij de afgesproken ondergrens van 5 miljoen zit.