'Er is er één die de boel op zijn kant trekt' 

ERMELO – Er is veel onrust binnen de Ermelose raad. De wig tussen oppositie en coalitie is groter dan ooit. Eén Ermelo deed daar vorige week nog een schepje bovenop door een informatieavond in de media te bestempelen als achterkamertjespolitiek. Polariserend, zo noemen de raadsleden van de oppositiepartijen. En niet in het belang van de burgers.

Gert Jan Brouwer (VVD Ermelo) sprak hier zijn ongenoegen over uit tijdens de raadsvergadering. ,,Blijkens het persbericht van Eén Ermelo worden ik en alle raadsleden hier aanwezig middels achterkamertjesoverleg in geheime vergaderingen tot heimelijke besluitvorming te komen. Verdachtmakingen op valse gronden, om zichzelf op de borst te kloppen. Het neigt naar smaad en gaat alle perken te buiten. Het hiermee bewust aanwakkeren van polarisatie binnen onze samenleving. Ik richt mij tot u: na te denken over manier het handelen van Eén Ermelo en welke respectvol samenwerken volledig uitsluit.

Verbinding ver weg

De oproep van burgemeester Hans van Daalen om de verbinding te zoeken, lijkt ver weg. ,,Samenwerken? Daar heb je iedereen voor nodig,” zegt SGP fractievoorzitter Leo van der Velden. De relaties zijn enorm op scherp gezet. Hij betreurt de tweedeling binnen de raad. ,,Normale processen worden extreem geframed. Het leidt af van datgene waar we eigenlijk mee bezig zouden moeten zijn.” Het feit dat raadslid Henri Luitjes van Eén Ermelo een beroep doet op een journalist om zijn verhaal te duiden, noemt hij belachelijk.

Irritatie

De meeste raadsleden bestempelen het handelen van Eén Ermelo als populistisch. Ook de paginagrote advertentie die de partij dit voorjaar in het Ermelo’s weekblad plaatste, veroorzaakte irritatie. ,,Een reeks beloftes waar nog niks van terecht is gekomen. Duizend woningen, er is niks nieuws in gang gezet. En het dossier Tomassen Duck-To is er alleen maar complexer van geworden,” zegt Han Wilhelm (HEE22). Op de vraag of hij de samenwerking op wil zeggen, reageert hij: ,,Er is geen samenwerking, dus valt er ook niks op te zeggen.” Van der Velden:,,Er is er nu één die de boel politiek gezien op zijn kant trekt en dat alleen om kiezers voor hem te winnen. Natuurlijk zijn er ook bij interne processen punten te verbeteren. Maar niet op deze manier.”

Agenda's

Inmiddels is er in elk geval de stap gemaakt om de agenda’s van de zogenaamde ‘diversenavonden’ van de gemeenteraad van Ermelo te publiceren. Dat heeft de agendacommissie, waarin alle fracties uit de raad vertegenwoordigd zijn, woensdag 6 september in gezamenlijkheid besloten. De avonden waren al openbaar, de agenda's werden echter niet actief gepubliceerd. De agenda van de diversenavond worden gepubliceerd via https://ermelo.raadsinformatie.nl. De eerstvolgende diversenavond is op 13 september.