WerkCentraal

CDA Ermelo wil aansluiten bij Landelijke Klimaatwet

ERMELO - Het CDA Ermelo wil de Ermelose duurzaamheidsdoelstellingen, te weten energie neutrale gemeente 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2035, aan te passen aan het tijdpad voor 2050 van de landelijke Klimaatwet. ,,De samenleving heeft tijd nodig, men is nog niet altijd zover als waar de politiek is,” aldus Erik van der Weide van het CDA Ermelo. Daarom diende hij vanavond een motie in.

Ermelo wil de doelen voor energieneutraal en aardgasvrij al in 2030 in plaats van 2050 zoals de landelijke ambitie is. Dit korte tijdspad straalt uit dat de gemeente er serieus werk van wil maken. Voor deze haast ontbreekt de onderbouwing en de uitleg. Dat leidt tot een wat passieve houding bij bedrijven. Dit is een conclusie van de rekenkamer ten aanzien van het Ermelose duurzaamheidsbeleid. Van der Weide is ervan overtuigd dat er lokaal goede ontwikkelingen zijn. ,,Maar we willen er graag iets meer tijd voor nemen.” Hij onderschrijft dat duurzaamheid voor het CDA zeer belangrijk is en blijft.

Belangstelling

Overigens is het pas twee jaar geleden dat de raad in Ermelo ging nadenken over het plaatsen van windmolens. In 2014 is er namelijk een motie ingediend tegen windenergie, tegen de Windvisie van de Provincie. Sindsdien is er veel veranderd. ,,Belangstellenden buitelen nu over elkaar heen als we een vergunning willen aanvragen voor de realisatie van een kleinschalig zonneveldje op Veldzicht,” zegt de wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden.

De vaart erin

De rest van de raad wil dan ook de vaart erin houden en niet sleutelen aan de doelstellingen. ,,Zonder deze motie gaan we er met zijn allen tegenaan,” zegt Herma van der Weide (VVD Ermelo) ,,Maar laten we hierin alle burgers meenemen, dat het voor iedereen financieel haalbaar is.” Voor de pilot De Wijk van de Toekomst is een subsidie binnengehaald van 4,4 miljoen euro. Hierdoor hebben de huurders en huiseigenaren in deze wijk meer financiële mogelijkheden. Hier gaat een positieve impuls van uit. Anderen weten echter nog niet waar ze aan toe zijn en maken zich zorgen over de kosten die dit met zich mee brengt. ,,Dat moeten we niet uit het oog verliezen,” stelt de VVD-fractievoorzitter. Overigens wil het CDA Ermelo niet af van de doelstellingen, maar er alleen iets meer tijd voor uittrekken. ,,Als we doorgaan op de ingeslagen weg dan halen we overduidelijk onze doelstellingen niet. Voor ons reden om die doelstellingen en het beleid kritisch tegen het licht te houden,” zei de CDA woordvoerder een paar maanden geleden. Wat hem betreft is er dan ook zeker geen sprake van de handdoek in de ring gooien. Toch ziet de wethouder Duurzaamheid niets in de motie die Erik van er Weide indiende. ,,We moeten dit niet zomaar halverwege ter zijde schuiven. Ik zou niet weten hoe ik dat aan de samenleving zou moeten uitleggen,” aldus Leo van der Velden. ,,Ik heb absoluut oog voor de mensen waar dit nog een heel groot vraagteken is. Maar ik zou het fijn vinden als we hiermee verder kunnen gaan.”