'Deze plannen moeten van tafel'

ERMELO – Buurtgroep Watervalweg is verbijsterd over de onderzoeksplannen van de gemeente Ermelo om maatwerkwoningen te realiseren naast het spoor aan de Watervalweg. Bewoners en bedrijven, verenigd in deze buurtgroep, willen de plannen zo snel mogelijk van tafel hebben. Dit hebben ze het college per brief laten weten.

Het vinden van een geschikte locatie voor maatwerkwoningen (woonunits voor mensen met meervoudige problematiek) is ingewikkeld. Dat onderschreef wethouder Hans de Haan begin dit jaar. ,,De locatiekeuze is, door het specifieke probleem wat er achter zit, buitengewoon complex,” vertelt wethouder Hans de Haan. ,,Er zijn heel veel variabelen die we hebben moeten uitzoeken om te kijken wat een mogelijke plek zou kunnen zijn. En er is geen een locatie die voldoet aan alles.”

Locaties

Twee jaar geleden wees het college de locatie aan de Zandkampweg aan voor het plaatsen van maatwerkwoningen. Na onderzoek van diverse locaties in de gemeente Ermelo bleek deze locatie het meest geschikt. Maar tegelijkertijd ontstond veel onrust bij omwonenden. Uiteindelijk kwam er een vervolgonderzoek naar andere locaties en daaruit kwam de Watervalweg als mogelijke optie. Echter,ook hier gaan omwonenden en betrokkenen in verzet. ,,Maatwerkwoningen passen hier niet. Niet in deze buurt, niet in deze omgeving, en niet in de plannen voor dit gebied,” stellen ze.

Veiligheid

,,Maatwerkwoningen en hun bewoners passen niet in het karakter van deze buurt. Dit is geen buurt ‘ver van de bewoonde wereld’. Dit is een buurt waar veel families al lang wonen, elkaar kennen, en mensen zich nog veilig voelen om de deuren niet op slot te doen.” Ook maakt de Buurtgroep Watervalweg zich zorgen over de veiligheid. ,,Veel kinderen uit de buurt en omgeving genieten hier van de vrijheid om veilig te recreëren in het groen. Grote groepen jonge kinderen gaan hier vlakbij te paard naar bos en hei, groepen kinderen doen speurtochten, jongeren gebruiken dit gebied voor vertier.” Men wil graag dat het groene karakter in deze omgeving in stand blijft en dat het leefgebied van de dassen niet verstoort wordt.

Groene wig

De buurtgroep noemt het ad-hoc eigendomsplanologie die in strijd is met de bestemmingsplannen. ,,De gemeente stelt zelf de groene wig tussen Ermelo en Putten te willen behouden. Om verstening rond de Veluwe tegen te gaan en de overgang tussen Veluwe en randgebieden te waarborgen. De locatie waar nu over gesproken wordt, ligt pal in deze groene wig, tegen landgoed Volenbeek aan. ,,Als de gemeente hier woningen wil bouwen omdat ze hier toevallig een perceeltje in eigendom denkt te hebben, is dat geen goed doordachte ruimtelijke ordening,” zo stellen de briefschrijvers. Zij hopen op korte termijn met het college in gesprek te gaan om het haalbaarheidsonderzoek zo snel mogelijk van tafel te krijgen.