Regelingen om grip te krijgen op woningmarkt

ERMELO/ REGIO - De woningmarkt staat enorm onder druk. Verschillende gemeenten willen daarom maatregelen waarmee ze weer grip krijgen op zowel nieuwbouw- als bestaande woningen. Meer dan 130 gemeenten proberen met een zelfbewoningsplicht te voorkomen dat nieuwbouwhuizen worden gekocht door beleggers die de koopwoningen omzetten in dure huurhuizen. Ook wordt er nagedacht over de invoering van een opkoopbescherming. In Ermelo is men hier echter niet mee bezig. ,,Wij hebben op dit moment geen signalen dat er grootschalig nieuwbouwwoningen worden opgekocht om te gaan verhuren,” legt persvoorlichter Petra Obbes uit. ,,Bovendien hebben wij op een andere manier geregeld dat nieuwbouwwoningen bij de passende doelgroep terecht komen, namelijk via de verordening sociale woningbouw.”

Een enquête, onlangs gehouden door de Volkskrant, toont aan dat van de 222 (van de 352) gemeenten die hebben meegedaan, 60 procent al gebruikmaakt van een zelfbewoningsplicht van nieuwbouwhuizen. De zelfbewoningsplicht geldt meestal voor enkele jaren. Soms voert een gemeente een antispeculeringsbeding in. Bij zo’n regeling moet men, wanneer het huis toch eerder wordt verkocht, de winst afdragen aan de gemeente. Men wil op deze manier de invloed van beleggers op de woningmarkt beperken. Woningzoekenden moeten het in deze tijd vaak afleggen tegen investeerders met veel meer financiële slagkracht. Obbes zegt dat sociale koopwoningen (tot €200.000) moeten worden verkocht aan mensen die nog niet eerder een koopwoning in bezit hebben gehad. ,,En middenhuurwoningen (tussen de €752 en €950) moeten worden toegewezen aan mensen die niet tot de sociale doelgroep behoren,” aldus de persvoorlichter.