Transformatie geeft minder winkelleegstand

ERMELO – 2020 was een jaar met volop Coronamaatregelen en we hoopten dat het dit jaar weer een ‘normaal’ jaar zou worden. Maar niets was minder waar. Ook in 2021 werden de ondernemers getroffen door verstrekkende maatregelen. Toch had dit geen invloed op de winkelleegstand, integendeel. Het aantal leegstaande winkels in Ermelo is, nu we voor de zevende maal op rij de cijfers weergeven, het laagste sinds jaren.

Landelijk ligt het gemiddelde winkelleegstand op 8,1 procent waarvan de oorzaak gezocht moet worden in de coronamaatregelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelde vorig jaar dat er een forse toename van het aantal lege winkelpanden zou ontstaan, wat de komende jaren door zou werken. Toch is deze verwachting niet helemaal uitgekomen. Wel is er een flinke toename van online winkelen. Retaildeskundige Frank Quix: ,,Corona heeft het digitaal winkelen nog maar eens een extra impuls gegeven. Door Covid-19 zijn we nog meer online gaan shoppen dan we al deden en is dit in een aantal categorieën, zoals mode, opgelopen tot twintig, vijfentwintig procent.’’ Door de verplichte winkelsluitingen hebben de ondernemers het al bijna twee jaar erg zwaar. Toch heeft dit in z’n algemeen niet tot extra winkelleegstand geleid. Locatus, het onderzoeksbureau dat winkeldata analyseert, berekende dat er dit jaar zelfs een lichte daling was. Landelijk gezien bleken er zelfs op 1 augustus 2021 zeshonderd minder panden leeg te staan dan op 1 januari 2021! En opmerkelijk genoeg is er zelfs ten opzichte van vorig jaar maart de leegstand lager. Een andere, maar minstens zo belangrijke reden van de daling noemt Locatus de ombouw van winkelpanden naar andere functies (vaak een woning of kantoor). Bijna vijf procent van de leegstaande winkels kreeg een andere functie. Locatus ziet de winkelmarkt al jaren krimpen. Functieverandering is één van de belangrijke redenen dat de leegstand landelijk gezien nog stabiel blijft.

Banken

Als we kijken naar het winkelaanbod in Ermelo dan constateerden we vorig jaar al een daling van het aantal lege winkel-vierkantemeters. Ook dit jaar zien we een aanmerkelijke daling waarbij ook hier een groot deel van de daling te maken heeft met de functieverandering van een aantal winkelpanden. Zo is Baderie aan de dokter Holtropstraat gesloopt en kwam er een appartementencomplex voor terug, dat gaat ook gelden voor nummer 102. Ook hier verdwijnt het winkelpand en komen er appartementen voor terug. Ook de winkels in De Enk kregen een update. Opmerkelijk is het verdwijnen van een tweetal banken: de ING-bank én de Rabobank vertrokken uit Ermelo wat als gevolg heeft dat beide panden leeg kwamen te staan. Ondertussen heeft de Kledingbank tijdelijk onderdak gevonden in het pand van de voormalige ING, dus van echte leegstand is er geen sprake. In het pand van de Rabobank was ook De Dorpswerkplaats gevestigd. Deze dagbesteding heeft een andere locatie gevonden. Stationsstraat 22 en 24 staan al ruim vijf jaar leeg. Ondanks dat er voor deze panden een mogelijkheid is tot lichte Horeca, heeft gemeente Ermelo wederom voor nummer 24 een vergunning geweigerd om daar een afhaalpizzeria te vestigen.
Samenvattend kunnen we concluderen dat er dit jaar weer minder winkel-vierkantemeters leeg staan dan vorig jaar. Er staan acht winkelpanden leeg, waarvan er twee een tijdelijke invulling hebben gekregen. In totaal staat er aan het einde van dit jaar 934 m2 winkelvloer leeg.

Overzicht

In totaal stond er in Ermelo leeg:
4.407 (2015)
3.955 m2 (2016)
3.789 (2017)
4.109 (2018)
3.000 (2019)
1.334 m2 (2020)