Consumenten geven veel uit aan vuurwerk

ERMELO - Twaalf gemeenten hebben dit jaar voor de jaarwisseling een vuurwerkverbod uitgevaardigd. Twee gemeenten stellen zo’n verbod volgend jaar in en minstens tien gemeenten overwegen dit de komende jaren te doen. Afgelopen twee jaar mocht er geen vuurwerk worden afgestoken vanwege de coronacrisis en de te verwachte overbelasting van de ziekenhuizen. In Ermelo mag er op 31 december wel vuurwerk worden afgestoken. De handelaren zijn er blij mee.

Tijdens de vorige jaarwisseling waren er 2535 incidenten met vuurwerk, meldt de Rijksoverheid. Naar schatting 773 mensen (de meesten onder de 20) moesten voor behandeling naar een huisartsenpost of spoedeisende hulp. Sinds 2020 is de verkoop van vuurwerk aan banden gelegd en is er een verbod gekomen op knalvuurwerk en losse vuurpijlen. Wel mogen er tijdens de jaarwisseling sterretjes en knalerwten (categorie F1) en cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes (categorie F2) afsteken. In sommige gemeenten mag er ook met Carbid geschoten worden. In Ermelo is dit toegestaan mits er een ontheffing wordt aangevraagd bij de gemeente. Dit moet voor 21 december waarbij men met een ontheffing op Oudejaarsdag tussen 10:00 uur tot en met 1 januari 2023 02:00 uur carbid kan schieten. Ook voor het organiseren van een vreugdevuur, vuurton of vuurkorf op de openbare weg of in de openbare ruimte moet een ontheffing worden aangevraagd.

Inhalen

,,Het is heel moeilijk om nog aan voldoende vuurwerk te komen,’’ vertelt een medewerker van Ermelo Vuurwerkhal. ,,De voorraden van afgelopen jaren zijn niet aangevuld omdat de bunkers allemaal vol lagen vanwege de coronacrisis. Toen de inkoop eenmaal begon te lopen, was er door de importeur ook in het buitenland nauwelijks vuurwerk meer te krijgen.’’ De twee vuurwerkvrije jaren lijken dit jaar ingehaald te moeten worden. Er is nu al meer dan dertig tot veertig procent vuurwerk verkocht dan voor corona. En dan kan er alleen nog maar via internet worden besteld. Het is niet dat er alleen meer bestellingen worden geplaatst, maar kopers geven ook meer geld uit aan vuurwerk. De inflatie speelt dus bij aanschaf van vuurwerk blijkbaar geen enkele rol. Deze trend ziet ook de Ermelo Vuurwerkhal aan de Hoenderweg. ,,En dat er dan niet meer kan worden bijbesteld bij de inkoper, is dus ook wel frustrerend. We zien dat er behoorlijk veel collega’s zijn gestopt met de verkoop van vuurwerk. De twee vuurwerkvrije jaren heeft hen doen besluiten te stoppen. Jammer, want de bunkers met sprinklerinstallaties hebben veel geld gekost en kunnen altijd nog gebruikt blijven worden als je weer een vergunning aanvraagt.’’

Boete

Mensen mogen op drie dagen vuurwerk kopen: zaterdag 28 december en 30 en 31 december. De verkoopperiode is door de overheid beperkt tot drie dagen, om zo het vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te voorkomen . Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op Oudejaarsdag 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 2020. Wie te vroeg vuurwerk afsteekt of op Nieuwjaarsdag te lang door gaat, riskeert een boete van 100 euro en moet het vuurwerk dat hij nog heeft, inleveren én krijgt een aantekening in het strafblad . Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook worden doorgestuurd naar stichting Halt voor een Halt-straf. Wie overigens betrapt wordt met illegaal vuurwerk, kan grote boetes krijgen. De boete wordt dan al snel 400 euro per illegaal artikel. In sommige gevallen wordt zelfs een celstraf opgelegd. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar, waarschuwt het Openbaar Ministerie. Het is belangrijk om te weten dat vuurwerk alleen verkocht mag worden op de drie vuurwerk verkoopdagen eind december. In 2022 vallen deze data op 29, 30 en 31 december.