Laagstaande zon veroorzaakt weerkaatsing

ERMELO – Het zonneveld, een pilotproject aan de Schaapsdijk, zorgt voor zeer grote overlast bij een aantal omwonenden. De gemeente wilde, om een zo’n klein mogelijke landschappelijke inbreuk te veroorzaken, dat de zonnepanelen zo laag mogelijk werden gemonteerd. Resultaat is een intense schittering in woonkamers en keukens.

Het zonneveld Schaapsdijk is begin 2022 in gebruik genomen. Sindsdien zijn er verschillende klachten van vier omwonenden binnengekomen. Voor initiatiefnemer Encavis zijn de klachten van schittering nieuw. Men heeft deze signalen niet bij andere vergelijkbare projecten. Het laag plaatsen van de zonnepanelen en het lager liggende maaiveld van het zonneveld ten opzichte van de omliggende woningen zorgt ervoor dat bij laagstaande zon de weerkaatsing van het licht direct in de keuken en woonkamer wordt geprojecteerd. Normaliter worden de zonnepanelen hoger gemonteerd, waardoor de zon niet op ooghoogte door ramen kan weerkaatsen.

Gordijnen

De schittering is dusdanig dat bewoners gordijnen in de woonkamers en keukens dicht moeten om in die ruimte normaal te kunnen verblijven. Daarnaast wordt door een aantal omwonenden aangegeven dat verblijf in de tuin niet mogelijk is als de schittering optreedt. Bij plaatsing van hoge zonnepanelen zou de schittering zeer waarschijnlijk minder zijn op de begane grond. Omdat het maaiveld van het zonneveld lager ligt, zullen de zonnepanelen zeer hoog gemonteerd moeten worden, wat voor de gemeente een niet gewenst scenario is, om de inbreuk op het landschap zo klein mogelijk te houden.
Ambtenaren hebben eind oktober het zonneveld Schaapsdijk bezocht en is er gecontroleerd of de beplanting volgens het inrichtingsplan en de anterieure overeenkomst is aangeplant. Dat is allemaal in orde. Wel is er uitval van beplanting geconstateerd, maar die is inmiddels vervangen door nieuwe aanplant. De initiatiefnemer heeft daarmee aan haar verplichtingen voldaan.

Rieten matten

Om op korte termijn de overlast op te lossen is er afgesproken dat Encavis rieten matten aan de noord- en oostzijde bevestigt, zodat dit voorjaar de overlast door schittering wordt weggenomen. De rieten matten zijn inmiddels voor een groot deel bevestigd. ,,We hebben inmiddels van een aantal omwonenden vernomen, dat dit onvoldoende is om de overlast te verminderen,” zo laat de wethouder weten. Naast het plaatsen van rieten matten is de wens van de omwonenden om het hekwerk aan de gehele noord- en oostzijde te beplanten met hedera. Aanplant brengt aanleg- en onderhoudskosten met zich mee die niet alleen bij de initiatiefnemer kunnen worden neergelegd en ook ten laste komen van de gemeente.

Beplanting

Het voorstel is nu om de noord- en oostzijde aan de buitenzijde van het hekwerk te beplanten met hedera (klimop). De onderhoudskosten worden door de gemeente en Encavis gedragen. De onderhoudskosten voor de buitenzijde zijn voor de Gemeente en de onderhoudskosten voor de binnenzijde, aanplant hedera, uitval en watergeven zijn voor Encavis. De overlast wordt binnen een 2 – 4 jaar door de hedera voor een groot gedeelte weggenomen. Vanuit groenbeleid, landschappelijk beleid is alleen inheemse beplanting toepasbaar. Hedera tegen het hekwerk is als enige optie geschikt bevonden. Andere wintergroene soorten zijn veelal niet inheems of zouden qua ontwikkeling te lang duren om als oplossing te worden beschouwd. Het nadeel van hedera is dat, na het aanslaan van de beplanting, deze plant jaarlijks moet worden teruggesnoeid om woekeren te voorkomen. De sloten rondom het perceel dienen vrij te blijven.
Het zonneveld Schaapsdijk is een pilotproject die voortkomt uit het vastgestelde beleid grootschalige opwek duurzame energie. Bij pilotprojecten behoren ook risico’s en leermomenten, zoals onverwachte gevolgen met nadelige financiële consequenties, voor zowel initiatiefnemer als gemeente. Omwonenden mogen van de gemeente verwachten dat deze haar verantwoordelijkheid neemt en zoekt naar een oplossing die voor alle partijen redelijk en billijk is. ,,We zijn in gesprek met elkaar en kijken wat de juiste oplossing zou zijn,” aldus Ronald van Veen. De onderhoudskosten voor het plan dat de voorkeur geniet bedragen € 4000,- per jaar, totale kosten voor looptijd project €112.000,-.