Begroting nu al negatief

ERMELO – Natuurlijk is het prachtig dat het lokale harmonieorkest Excelsior zo'n lange geschiedenis heeft. 120 jaar is niet niks. Maar de toekomst van Excelsior ziet er heel wat minder rooskleurig uit, nu de gemeentelijke subsidies geheel zijn wegbezuinigd. ,,We hebben nog een kleine reserve voor het instrumentarium, maar in principe hebben we volgend jaar negatief begroot.''

Aan het woord is voorzitter/penningmeester Claudia Rikkers. Samen met secretaris Nathalie van Wiggen en een algemeen bestuurslid vormt zij het bestuur van Excelsior Ermelo. Een zeer klein bestuur voor een toch 60 leden tellend orkest, dat voor de helft bestaat uit jeugd. ,,Ja, het orkest groeit maar het bestuur is helaas niet meegegroeid'' , lachen de vrouwen. Zij zien graag wat versterking en willen graag naar een bestuur van vijf mensen toegroeien. ,,Er komt veel op ons af, zeker nu we in een jubileumjaar wat extra willen doen. Er blijft daardoor nu wel eens iets liggen.''

Subsidie

Wat de twee vrouwen echter nog zorgelijker vinden is dat het orkest geen eigen zaaltje heeft waar zij de muzieklessen voor de jeugd kunnen verzorgen. ,,We hebben een groot jeugdorkest. Jeugd trekt jeugd aan. We hebben, nu de muziekschool failliet is ook hier een taak om die jeugd op te vangen. Ook zijn we met schoolprojecten bezig. We willen laagdrempelig zijn, maar we moeten natuurlijk wel ruimte hebben om de jeugd les te kunnen geven. Sommige docenten kunnen thuis lesgeven in groepjes, maar als dat niet mogelijk is moeten we al gauw 8 euro bovenop het lesgeld rekenen voor zaalhuur. Dan komt het lesgeld al gauw op 18 euro per lesuur en dat is veel geld. We hebben geen eigen locatie dus moeten we ruimte huren. En ook al betalen wij als vereniging niet de volledige prijs voor huur in de Dialoog, die kosten heb je sowieso al wel.''
Natuurlijk is het bestuur van Excelsior blij dat zij ook voor de orkestrepetities onderdak kan vinden in De Dialoog, maar ook dat is erg duur. ,,Onze leden betalen 15 euro per maand contributie, voor de jeugd is dat 60 euro per jaar. Maar onze contributie is niet voldoende om de dirigent en de huur van de Dialoog van te kunnen betalen. Wij vinden dat onze vaste lasten eigenlijk uit de contributie bekostigd zouden moeten worden, maar dat lukt niet meer. Een aantal jaar geleden heeft de gemeente de subsidie stopgezet. We krijgen alleen nog wat subsidie voor ons concert in De Dialoog. Maar spelen we op Koninginnedag of tijdens de Dodenherdenking dan doen we dat uit liefdadigheid. Van de gemeente krijgen we daarvoor geen vergoeding, alleen een kleine vergoeding van de Oranjevereniging. Ons is gezegd dat we zelf maar voor sponsors moeten zorgen. Dat vinden we wel vreemd, want veel geld van de gemeente gaat wel naar sportverenigingen en faciliteiten daarvoor. Dat is wel te begrijpen, omdat kinderen meer moeten bewegen, maar het is wel meten met twee maten. En dat terwijl muziekonderwijs heel belangrijk is voor de vorming van kinderen. Bewezen is dat het goed is voor de hersenen. Ook is het een sociaal gebeuren en een hobby voor je hele leven. Maar ook is een orkest belangrijk voor het dorp met zijn activiteiten. Muziek hoort bij de opvoeding en wij vinden het een tekortkoming dat het niet op de basisschool wordt gegeven'', zeggen Rikkers en Van Wiggen.

Scholenproject

Voor dit jaar kan het orkest volgens hen nog even vooruit. ,,We hebben enorm geïnvesteerd in de scholenprojecten. Daarvoor hebben we subsidie gekregen, maar daar kunnen we dus de komende jaren geen beroep meer op doen. Zo ook niet op de subsidie van de Rabobank. Die geldt voor enkele jaren. Inmiddels zijn we ook bij de gemeente geweest met de vraag om lesruimte voor de leerlingen van de failliete muziekschool. In vele gevallen hebben de ouders het lesgeld al voor een jaar vooruit betaald. Dan zegt de gemeente dat alles nog bij de curator in behandeling is. Maar voor ouders is blijft het dus nog maar de vraag of zij het geld terugkrijgen. ''
Voorlopig heeft het bestuur van Excelsior dus veel zorgen om de toekomst. ,,We wachten af wat er gaat gebeuren. Blijft de Dialoog voor verenigingen toegankelijk? We hebben geluiden gehoord dat dit nog maar de vraag is. En wat gaat er gebeuren met de Leemkuul? Wat moeten die verenigingen dan? Wij zijn van mening dat er niet met twee maten moet worden gemeten. Als de gemeente sport faciliteert moet dat ook met onze culturele verenigingen gebeuren. De gemeente heeft hierin ons inziens ook een taak. Cultuur is een verrijking. We hebben gehoord dat EDG destijds voor een symbolisch bedrag de ruimte heeft gekregen in eigen beheer. Waarom kon dat toen wel en kan voor ons niets meer? We hebben hier veel zorgen om en hopen dat onze vereniging nog 120 jaar verder kan. De jeugd hebben we al, nu nog onze toekomst.''
De komende weken richt het bestuur zich op het jubileumconcert van Excelsior dat op 23 november wordt gegeven in de Dialoog. ,,Het wordt een fantastisch concert'', zeggen Rikkers en Van Wiggen.