Klappe wil wederkerigheid stimuleren

ERMELO - Tijdens het congres van Onze Taal, dat gisteren plaatsvond in het Chassé Theater in Breda, kozen de ruim 1300 aanwezige bezoekers participatiesamenleving als Woord van het jaar 2013. Een woord dat wethouder Laurens Klappe enorm aanspreekt.

Hij meldde onlangs dat iedereen betrokken moet worden bij activiteiten in de samenleving. ,,Het gaat om het principe van wederkerigheid," aldus de wethouder.
De afgelopen weken heeft Klappe met speldjes de woningen aangeduid waar mensen met een bijstandsuitkering leven. ,,Iemand die in de bijstand zit kan heel goed vrijwilligerswerk doen," vindt hij. ,,Daarnaast kan ik me voorstellen als het bijvoorbeeld Nationale Burendag is en ik weet dat er in een straat verschillende gezinnen wonen met een uitkering, ik ze vraag om gezamenlijk een invulling te geven aan die dag." Klappe wil graag de problematiek in kaart brengen. Momenteel zijn er in Ermelo 275 bijstandsgerechtigden. ,,Grote zorg zijn de mensen met een Wajong-uitkering. Dat zijn er momenteel 750," aldus de wethouder. ,,Veel jongeren blijven na hun verblijf op Groot Emaus in Ermelo." Zijn zorg is het evenwicht bewaren. ,,De Wajong wordt nu betaald vanuit het UWV, maar veel van hen zullen na herkeuring in de bijstand komen." Klappe weet dat de participatie op het gebied van vrijwilligerswerk in Ermelo hoog is. ,,De uitdaging is om iedereen erbij te blijven betrekken." In het WMO-beleidsplan is inmiddels vastgelegd dat het Ermelose college mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vraagt zich maatschappelijk in te zetten. Er geldt het principe 'U vraagt, wij ook'.