Massa's kunstmest en meer energie uit poep en plas

REGIO - Op de rioolwaterzuivering in Apeldoorn gaat Waterschap Vallei en Veluwe jaarlijks 900 ton kunstmest produceren. Ook gaat de hoeveelheid energie uit biogas fors omhoog. Het werk is inmiddels begonnen. In september 2014 levert het waterschap de sterk verduurzaamde installatie op. "Zo blijft de regio Apeldoorn een koploper in Nederland," zegt dijkgraaf Tanja Klip. "Poep en plas zijn het nieuwe goud."

"Dankzij deze investering draagt Waterschap Vallei en Veluwe bij aan een duurzame economie en op termijn forse kostenbesparingen. Zo houden we de zuivering van afvalwater betaalbaar voor burgers en bedrijven" aldus de dijkgraaf. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringinstallatie in Apeldoorn-Noord legt aannemerscombinatie GMB/Imtech het fundament van een grote nieuwe hal. In deze ruimte plaatst het waterschap nieuwe installaties en machines. Het gaat om een investering van ruim 7 miljoen euro. Klip: "Deze investering gaat zichzelf terugverdienen door de productie van kunstmest en nog meer energie dan nu al door het waterschap wordt opgewekt."

Na afronding van het werk zal de zuiveringsinstallatie beter en meer slib kunnen verwerken. Dat is het gevolg van toepassing van onder meer Thermische Druk Hydrolyse waardoor het slib in kleinere deeltjes uiteenvalt en zo beter te verwerken (vergisten) is. Het biogas dat vrijkomt wordt door warmtekrachtkoppeling omgezet in energie. Van deze energie draait de installatie al langere tijd en er blijft - sinds 2010 – ook energie over. Na de huidige ingreep zal dit overschot ruim verdubbelen. De hoeveelheid biogas neemt toe van 1,5 miljoen kuub methaangas naar ruim 3,2 miljoen kuub met gevolgen voor de energieproductie. Nu is deze productie goed voor elektra van 1300 huishoudens, straks betreft het circa 3000 huishoudens.

Fosfaat en kunstmest

Verder zal het waterschap fosfaat uit het slib verwijderen. Het waterschap gaat dit omzetten in ruim 900 ton kunstmest per jaar. Fosfaat is een eindige en niet te vervangen grondstof. Daarom vindt Waterschap Vallei en Veluwe het noodzakelijk om fosfaat terug te winnen uit poep, plas en ander organisch slib. Zo levert het waterschap een belangrijke een bijdrage om de fosfaatkringloop te sluiten. Daarnaast is het waterschap in Apeldoorn van plan tankwagens te laten rijden op eigen geproduceerd vloeibaar biogas. Met de tankwagens wordt extern slib (afval) afkomstig uit bijvoorbeeld de voedselindustrie naar de rioolwaterzuivering gebracht.

Waterschap Vallei en Veluwe is één van de koplopers in Nederland met het economisch en duurzaam verwerken van rioolslib . In Amsterdam is onlangs een zuivering omgebouwd tot een installatie waar kunstmest wordt geproduceerd. In de regio Apeldoorn produceren we straks – dankzij de inzet van andere technieken – ongeveer evenveel kunstmest als in Amsterdam, uit het rioolslib van veel minder mensen. In Amersfoort bouwt Waterschap Vallei en Veluwe de rioolwaterzuiveringinstallatie aan de Eem in 2014/2015 om tot een energie- en grondstoffenfabriek. Hier produceert het waterschap vanaf 2016 ook circa 900 ton kunstmest per jaar. Met beide investeringen loopt Waterschap Vallei en Veluwe in Nederland voor de troepen uit.