Hegeman legt ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

ERMELO - De sloop van De Leemkuul komt dichterbij nu de firma Hegeman een ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 18 grondgebonden woningen heeft ingediend. ,,Het is een plan met heel veel openbaar groen," vertelt wethouder Jan van den Bosch. Via een aanbesteding daagde de gemeente Ermelo de markt uit om deze locatie te herontwikkelen. Eén van de eisen hierbij was dat er een ontmoetingsruimte ingepast moest worden voor een maatschappelijke functie. 

Uiteindelijk was Hegeman Bouwontwikkeling uit Almelo de enige die een compleet plan inleverde. Inmiddels zijn de huurovereenkomsten met de logopediste en stichting De Parasol opgezegd. ,,Er wordt nog gezocht naar een tijdelijke of permanente oplossing," meldt de wethouder. Hij weet niet of De Parasol terugkomt in de nieuwbouw. Voorzitter Hans Ego gaf eerder aan dat de ruimte die gebouwd wordt eigenlijk te klein is. Daarbij hoopt men op een eigen ruimte. ,,Wij gaan er niet vanuit dat de stichting straks een eigen ruimte krijgt," stelt burgemeester André Baars. ,,Ik begrijp dat dat hun wens is, maar de vraag is of dat reëel is."

De woningen zullen worden aangeboden in de prijsklasse van 170.000 tot 200.000 euro. De verwachting is dat er volgend voorjaar gestart wordt met de verkoop van de woningen. In september staat de sloop van het pand gepland en in 2018 hoopt men voor de bouwvakvakantie te kunnen opleveren. Wie de bouwplannen wil bekijken, kan terecht op www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Op 17 januari vindt er een openbare inloopavond plaats, waarvoor direct omwonenden nog persoonlijk zullen worden uitgenodigd.