Viegtuigen vertrekken via Oldebroek en landen via Kampen

ERMELO - Zo het er nu naar uitziet zullen de vliegtuigen van het nieuwe Lelystad Airport via het schietterrein van Oldebroek opstijgen en via Kampen landen. Ermelo lijkt daarmee voorlopig gespaard van de overvliegende kisten. Toch is het nog te vroeg om de route over Harderwijk, Ermelo en Putten helemaal af te schrijven. Dat zijn de kanttekeningen die Ermelo plaatst in de toelichting over de stand van zaken rond de uitbreiding van Lelystad, via een raadsbrief aan de raad van Ermelo.

De gemeenten in het Oude Land hebben zich er altijd hard voor gemaakt dat de minimale vliegroute 6.000 voet is (circa 2 kilometer). Om daar aan te voldoen worden alternatieve routes onderzocht. De Raad van State oordeelde eerder het bezwaar van Ermelo niet ontvankelijk omdat de afstand tot het vliegveld te groot was. Nunspeet, Putten en Ermelo zijn toen opgenomen in het bezwaar dat Harderwijk had ingediend tegen de vliegroutes.

De voorziter van de Alderstafel, Hans Alders bracht op 13 en 15 januari tijdens informatieavonden verslag uit van zijn bevindingen. De Nota van Antwoord is de basis voor de door de luchthavenexploitant op te stelllen milieueffectrapportage (MER). Aanvankelijk zouden de vliegroutes vrij snel naar het Oude Land afbuigen met als gevolg dat de vliegtuigen overde dorpskern van Ermelo zouden vliegen. Het is inmiddels duidelijk geworden dat hieraan veel bezwaren kleven zodat gezocht is naar alternatieven. Het laagvlieggebied zou dan nu over het schietterrein bij Oldebroek komen te liggen. ,,Maar er is nog niets definitief besloten. Het lijkt er voorlopig op dat Ermelo gespaard blijft, maar dat kan nog veranderen'', aldus wethouder Nederveen. Zeker is dat vooral Biddinghuizen, Zeewolde en Dronten zich zullen gaan roeren. De inwoners vrezen een soort 'Vijfhuizen' te gaan worden, het dorp onder Schiphol. Bekend is geworden dat het geluid aldaar stijgt naar 70 decibel en men vreest voor het toerisme in de polder. Volgens Nederveen gaat het echter niet om grote Boeings maar eerder om chartervliegtuigen voor vakantieverkeer.