Gemeenteraad beslist over reparatieplan De Wegwijzer

ERMELO - Donderdagavond zal de gemeenteraad beslissen over het reparatieplan voor het bestemmingsplan De Wegwijzer. ,,De coalitie van nu bestaat grotendeels uit de tegenstemmers van de vorige raad, en waar een wil is is een weg... We hopen, min of meer tegen beter weten in, dat de nieuwe coalitie een vuist gaat maken en deze buitenkans zal aangrijpen om te redden wat er nog te redden valt," zegt omwonende Lique Tuijl.

Buurtbewoners hebben afgelopen jaren meermalen aandacht gevraagd voor hun visie die haaks staat op de plannen van woningstichting Uwoon. Een aantal keer is dit onderbouwd door deskundigen. ,,Toch zijn wij vaak weggezet als onwelwillende omwonenden die de boel onnodig vertraagden." Tuijl begrijpt de noodzaak van nieuwbouw en dat er veel mensen wachten op de geplande woningen. ,,Er moet ook snel nieuwbouw komen, maar wel bebouwing die past op deze locatie. We willen daarom op de valreep nog eenmaal de visie van professionals en de vraagtekens die zij hebben bij dit plan delen. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor het centrum van Ermelo en de toekomstige bewoners. Zij noemen het een stedenbouwkundige verschrikking."

Plansamenhang verloren

De stedebouwkundige, wiens naam bij de redactie bekend is, zegt dat de straat als ordenende structuur en drager van het straatbeeld faalt in zijn uitwerking. De knelpunten van de locatie worden volgens hem niet overtuigend opgelost. ,,In het middendeel is de opzet een gevolg en restant van de verkeersorganisatie waardoor de plansamenhang verloren gaat, en het binnenterrein als sfeer aangetast wordt. Het ontwerp faalt in het creëren van een plek-identiteit."

Parkeerplaatsen

Er is in de raad al veel gesproken over parkeren en de hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen. Het plan van de corporatie kiest voor straatparkeren en een centrale geconcentreerde parkeerplaats. Dit betekent dat de openbare ruimte in deze nieuwe buurt bestaat uit rijvlakken en geparkeerde auto's. Voor voetgangers resteert waarschijnlijk een smal trottoir. Want er is ruimtegebrek door de gegeven afmetingen van de locatie en door de bouwdiepte van de woningbouw. Daardoor zijn overal auto's in beeld. De centrale parkeerplaats ligt midden in het plan en bepaalt de beleving van de planopzet. ,,Waar het buurtje voor de bewoners een identiteitsdragende en bruikbare plek had kunnen hebben als 'hart' en gebruiksruimte, is nu het parkeerbeeld allesoverheersend. Deze keuze voor verkeersstructuur en parkeeroplossing verspilt de beperkt beschikbare ruimte. Dit gaat ten koste van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte voor bewoners. Er zijn geen ruimten die de collectiviteit van de bewoners (ontmoetingsruimte, speelruimte, buurtfeest) ondersteunen; het plan biedt geen verblijfswaarde." Zo luidt de conclusie van de stedebouwkundige. Het plan van de corporatie bevat volgens hem dus een verkeerde verkeerskundige keuze, ten koste van de leefbaarheid voor bewoners.