Commissie maakt koppeling met verleden

ERMELO – Een straat in het plangebied Kerklaan – Postlaantje krijgt de naam Wegwijzer, een verwijzing naar de Ermelose basisschool die op deze locatie stond. Op deze inbreidingslocatie zijn zo’n zestig nieuwe woningen ingetekend. Met de bouw van deze woningen en de aanleg van de openbare ruimte ontstaat een nieuwe straat die de Wegwijzer als naam krijgt. Het gebied ligt tussen de Dr. Holtropstraat, Stationsstraat, Postlaantje en de Kerklaan.

Het schoolgebouw, dat tot voor kort aan de Kerklaan stond, dateerde uit 1963. De school werd in december 1963 in gebruik genomen, de officiële opening volgde op 28 januari 1964. De commissie Naamgeving Openbare Ruimte (NORG) is onlangs in een technisch beraad tot een voorstel voor de naamgeving van deze nieuwe straat gekomen. Een koppeling met het (recente) verleden blijft nu in stand.

Achterom

Andere namen die in overweging zijn genomen zijn: Achterom, Postweg, Wegwijzerweg, Leerhuisweg, maar deze namen hebben het niet gehaald. Overige namen voor straten en hofjes op deze locatie zijn vooralsnog niet bekend.