Wisseling van de wacht

ERMELO - Vanaf de eerste gesprekken in 2013 was Robert Ketelaar erbij. Hij zag het voordeel van samenwerken. Met open vizier samen op weg en verkennen welke mogelijkheden er waren. En zo werd Ketelaar de eerste voorzitter van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland. Afgelopen week trad hij af als voorzitter.

Hij was niet de enige van wie de CZMN afscheid nam. Ook Cor Louwerse trad af als lid van de Raad van Toezicht (RvT). In 2016 was hij een zeer welkom lid voor de RvT met zijn schat aan ervaring die hij meebracht als toezichthouder. Met Leo Robbemond haalt de CZMN een ervaren bestuurslid als voorzitter binnen. Voor de Raad van Toezicht is Gertrud Blauwhof voorgesteld aan de leden. Zij heeft zowel professioneel als persoonlijk veel affiniteit met zorg. Zij heeft in het verleden o.a. organisaties ondersteund bij strategiebepaling. Momenteel is ze betrokken bij een uitvoerige achtergrondstudie van de Zorg in algemene zin en de VVT-sector in het bijzonder. Leo Robbemond en Gertrud Blauwhof zijn door de leden unaniem gekozen.

De CZMN bedankt Robert Ketelaar en Cor Louwerse voor hun inzet voor de coöperatie. Zij verwelkomt Leo Robbemond en Gertrud Blauwhof in hun nieuwe functie.