Koorlid wordt lid in de Orde van Oranje-Nassau

ERMELO – Zaterdagavond 7 december sloot het Ermelo’s MannenKoor het jaar 2019 af met een najaarsconcert. Aan het eind van de avond ontving koorlid Kosse Jonker (73) uit handen van beschermheer en burgemeester André Baars een Koninklijke Onderscheiding. Uit naam van de Majesteit speldde Baars Jonker de versierselen op behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Het Ermelo’s MannenKoor werd zaterdagavond begeleid door diverse leden van het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen en een vijftal koperblazers van het Gelders Orkest. De vaste begeleider Bert Elbertsen bespeelde het orgel/de piano. De algehele leiding was in handen van dirigent Ab Weegenaar en Carla Boven verzorgde de presentatie. Tijdens het 1,5 uur durende concert kon het publiek genieten van het EMK, afgewisseld door intermezzo’s van het strijkorkest of het koperkwintet. Onder de toehoorders in de volle Immanuelkerk was ook de beschermheer van het EMK, burgemeester André Baars aanwezig en niet alleen om te genieten van het concert, naar later bleek.

Volleybal

Nadat voorzitter Arnold Wijnsma de kooravond afsloot, nam burgemeester André Baars het woord. Aanwezig koorlid Kosse Jonker kreeg uit handen van de eerste burger een Koninklijke Onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat Jonker heel veel jaren heeft verricht. Tot zijn pensionering in 2016 was Jonker eigenaar van Jonker Herenmode. Van 1982 – 2012 was Jonker penningmeester van de ondernemersvereniging De Enk. Hij heeft deze vereniging samen met andere mkb’ers opgericht. Hij zette zich in om verbindende activiteiten van de winkeliers en middenstanders van de ondernemersvereniging te organiseren. Maar ook op sportief gebied zette de decorandus zich in. Zo Was hij in 1981 medeoprichter en bestuurslid (waarvan enkele jaren voorzitter) van de Volleybalbedrijfscompetitie Ermelo (tot heden) en van 1992 – 2010 trainer bij de Volleybalvereniging Pauwervoll te Ermelo. Hij is binnen deze vereniging benoemd als Lid van Verdienste. Van 1979 -2019 was Jonker EHBO-er, verkeersregelaar en bestuurslid van Stichting Avondvierdaagse Ermelo. Een functie waar hij dit jaar, bij de zestigste Avondvierdaagse mee is gestopt.

Kerk

Ook op kerkelijk en maatschappelijk gebied zette Jonker zich in. Zo was hij van 1975 – 2011 ouderling binnen de Gereformeerde Kerk, waarbij hij van 1975-1977 jeugdouderling was. Van 1977-1995 was hij bestuurslid van de Gereformeerde Stichting voor Jeugdwerk Ermelo. Betrokkene verzorgde het jeugdwerk in de Immanuelkerk en later ook in de Maranthakerk. Ook was hij medeoprichter van het kerkelijke Plaza jongerenwerk. Sinds 1993 was Jonker lid van het Ermelo’s MannenKoor. Van 1993 tot 2018 was hij eerste koormeester en vanaf 2018 tweede koormeester. Daarnaast is hij nog bestuurslid van de VvE van het recreatiewoningpark Ganzenhof te Ermelo. Uiteraard ontving zijn vrouw Froukje een prachtige bos bloemen, immers zonder medewerking van het thuisfront is het niet eenvoudig om zoveel vrijwilligerswerk te doen.