Elkaar helpen met gesloten beurzen

ERMELO – Vanavond werden er op College Groevenbeek 45 matches met een maatschappelijke waarde van bijna vijftigduizend euro gemaakt. Deelnemers waren ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

Spreekstalmeester Hans van Zetten legde de spelregels uit: het tot stand brengen van dienstverlening met een gesloten beurs. Er waren 24 ondernemers die hun expertise hadden aangemeld waarbij vervolgens zo’n twintig maatschappelijke organisaties kennis konden halen. Wethouder Leo van der Velden, het was zijn eerste Beursvloer, gaf aan dat hij met zekerheid kon stellen dat voor een aantal ondernemers of organisaties vanavond een aantal verrassende ontdekkingen zou worden gedaan. Vervolgens opende hij de Beurs op traditionele wijze door op de gong te slaan. De hoekmannen kozen hun positie, de ondernemers stonden klaar en de maatschappelijke ondernemers namen eveneens bezit van de Beursvloer. Op de valreep legde de wethouder zelf er ook nog een aanbod bij: twee uur ruimte in zijn agenda: wie wil dat niet? Het duurde niet lang of de eerste match werd gemeld. Zo ging het eigenlijk de hele avond door, er werd contact gemaakt, genetwerkt of gewoon gezellige gesprekken gevoerd. Aan het eind van de avond kon kandidaat-notaris Hester van de Kamp van Pot&Koekoek notarissen bekend maken hoe groot het totaalbedrag was geworden van de matches: € 49.550,00. Een mooi resultaat.