Verduurzaming van bedrijfsleven staat centraal

ERMELO - Vandaag bezocht Stieneke van der Graaf Ermelo in het kader van de ‘Dag van de ondernemer’. Zij liet zich door de voorzitter van de Bedrijvenkring Ermelo, Reinald van Ommeren, informeren over het Ecopark A28, dat mogelijkheden biedt tot verduurzaming van het bedrijfsleven. Hij bracht in beeld hoe verplaatsingen en herbestemming van de schaarse ruimte kan leiden tot een betere indeling in Ermelo. Daarbij kwam uiteraard ook het Windpark en de toekomstige behoefte aan elektriciteit aan de orde.

Kees Hofman (ChristenUnie-fractielid in Ermelo) reageerde op de vraag wat de Rijksoverheid zou kunnen betekenen, dat het goed is dat Minister Jetten ruimte geeft om vooruit te lopen op wetgeving, zodat bedrijven coöperatief elektriciteit inkopen en het gebruik onderling afstemmen. Doel van een Smart Energy Hub (onderdeel van de Green Deal op Veldzicht) is volgens van Ommeren ook om lokaal energie op te slaan, zodat de levering stabieler wordt.

HAVO

Van der Graaf kreeg vervolgens van Annemieke Zwiers (van familiebedrijf HAVO) een toelichting op de stappen die zij zet om duurzamer te worden. Zij toonde hoe het bedrijf zich profileert door zich te richten op herkenbare, internationale doelen als die van de VN. Van der Graaf schat in dat HAVO in de voorhoede zit van de Europese maakindustrie. Uitkomst van de ontmoeting is dat ondernemers die duurzamer willen worden, gefaciliteerd moeten worden door lokale, provinciale en landelijke overheid. ,,En uiteraard spreekt het de ChristenUnie enorm aan dat ondernemers als bij HAVO rentmeesterschap centraal stellen met als uitleg: rechtvaardigheid nastreven en een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst," aldus Hofman.