'Dorp krijgt wildgroei aan spandoeken'

ERMELO – Progressief Ermelo krijgt de afgelopen maanden regelmatig vragen van mensen over de wildgroei aan spandoeken in de gemeente Ermelo. Wetende dat het in de gemeente is toegestaan om deze spandoeken op te hangen, besloot de fractie van PE op onderzoek uit te gaan.

Er zijn verschillende soorten spandoeken. Begin dit jaar werd Ermelo 'behangen' met spandoeken van de politieke partijen, de ene nog groter dan de andere. Daarnaast worden er spandoeken opgehangen die aandacht vragen voor veiligheid. Een voorbeeld hiervan is de campagne De scholen zijn weer begonnen. Ook worden er spandoeken gehangen van evenementen, zoals Zomer in Gelderland en Open Monumentendag. Deze doeken hangen overigens vaak maar een korte periode. Maar wat te denken van de campagne van de brandweer die personeel vraagt. Het hele dorp hangt er vol mee. Vanavond besprak PE-raadslid Bea van 't Hul deze kwestie in de commissie Bestuur en Middelen: ,,Ik wil nog wel duidelijk maken dat wij niet tegen spandoeken zijn. De doeken die waarschuwen dat de scholen zijn begonnen dienen veiligheid en die van de brandweer kan ook geen kwaad. Maar doordat het indertijd uit de APV is gehaald ontstaat er een wildgroei aan spandoeken. Iedereen kan immers overal en altijd van alles ophangen. Daarnaast wordt het de winkeliers verboden om hun stoepborden verder dan een meter uit hun pui neer te zetten. De fractie PE vraagt zich af of het college hier niet weer beleid op moet maken.''

Niet verbieden

De vertegenwoordigers van de andere fracties waren het er niet mee eens. Leo van der Velden (SGP): ,,Momenteel hangt er wel veel van de brandweer, het hele dorp door. Maar ik zie niet de noodzaak dit te verbieden. Van die spandoeken raak je nu ook weer niet echt van de kaart, zeg maar.'' Ook zijn collega van de ChristenUnie Ruud van Eijle was het niet met Van 't Hul eens. ,,Dit is wel een mooi voorbeeld van hoe het gaat. Aan de ene kant willen we allemaal afschaffing van nutteloze regeltjes maar dan krijg je ook te maken met gevolgen van zaken waar je niet blij mee bent. Maar dat is dan de consequentie.''
Henk van Bruggen (VVD) maakte het breder. ,,Ik zie spandoeken voorbij komen die een nuttig doel dienen, zoals de brandweer en dat de scholen weer gaan beginnen. Ik vind echter dat dit onderwerp wel bij de bespreking van de APV aan de orde zou moeten komen. Zeker omdat ik weet dat in de nieuwe APV wordt opgenomen dat winkeliers en culturele instellingen de stoepborden nog maar maximaal een meter uit de voorpui mogen plaatsen. Dit wordt natuurlijk lastig voor bijvoorbeeld Het Pakhuis die hier immers niets aan heeft omdat ze heel ver van de stoep af zitten.'' Wouter Vogelsang (BBE): ,,Pas als we van een groene gemeente een witte gemeente gaan worden vanwege de vele spandoeken, wordt het tijd dit weer te bespreken. Wij zien het niet als een probleem en het stoort mij ook niet.''

Het komt erop neer dat PE dit punt zal moeten doorschuiven naar de bespreking van de APV, want vanavond kreeg Van 't Hul hiervoor tijdens de vergadering de handen niet op elkaar. Er zullen dus in Ermelo spandoeken mogen blijven hangen zolang ze het verkeer maar niet hinderen.