Fietspad Groevenbeekse Heide wordt opgewaardeerd

ERMELO - Bedrijventerrein Kerkdennen roept al jaren veel emotie op. Dat bleek ook donderdag tijdens de raadsvergadering waarbij uiteindelijk is besloten dat er over een jaar een plan van aanpak dient te liggen. Daarbij gaat het niet over uitkopen, maar er dient wel verkleurd te worden.

Raadslid Leo van der Velden (SGP) opende dit onderwerp met een gedicht, passend bij het onderwerp en de tijd van het jaar. ‘Voor de één ben je lelijk voor de ander ben je mooi. Achter de gevels gebeuren goede dingen, al vind je er ook wel ouwe zooi.Van de één mag je blijven, van de ander moet je weg. Net als zwarte Piet, die heeft ook al zoveel pech. Kerkdennen, wat ben je veel besproken, Tóch blijven de schoorstenen roken. Vanavond ook weer de vraag: wordt het erop of wordt het eronder? Ermelo en Kerkdennen kunnen niet met elkaar, maar ook niet zonder....

Verandering

,,Er is wel degelijk wat aan het veranderen op Kerkdennen,” meldt Van der Velden. ,,Aan dynamiek heeft het hier overigens nooit ontbroken. Maar hoe staat het met het draagvlak bij de ondernemers op Kerkdennen? Er is veel gesproken óver Kerkdennen, maar niet mét Kerkdennen. Er moeten daarom vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd met de mensen die het betreffen.” Het SGP raadslid diende, mede namens de VVD, Ermelo Liberaal en het CDA hiervoor een motie in. Deze werd door BurgerBelangen Ermelo ondersteund waardoor het met 14 stemmen voor en 7 tegen werd aangenomen. In de motie is vastgelegd dat de wethouder niet moet uitgaan van het beperken van rechten, maar moet kijken naar kansen voor de ondernemers en voor Ermelo als geheel. Zwaardere milieucategorie is dan ook onbespreekbaar en er mag geen sprake zijn van uitkopen of compensatie middels geld. Wel vonden de raadsleden het een magere uitkomst van een lang proces wat donderdag ter besluitvorming lag. Raadslid Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) vraagt zich af of de gesprekken met ondernemers wel op de juiste wijze gevoerd.

Opwaarderen fietspad

De ooit voorziene rondweg om Kerkdennen te ontsluiten, is er nooit gekomen. Nu stelde de voltallige raad zich achter het plan voor een fietsrondweg. ,,Een primeur! Voor het eerst een motie namens zeven partijen,” stelde Van der Velden trots. ,,Hierdoor zal het fietspad over de Groevenbeekse Heide worden opgewaardeerd tot doorgaande fietsroute door middel van beton en voorzien van goede straatverlichting. Deze moet worden doorgetrokken vanaf de westzijde van de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg tot het fietstunneltje bij de Putterweg. ,,Ook willen we de samenleving betrekken bij de straatnaamgeving ervan,” aldus Van der Velden, die tijdens de commissievergadering al een voorschot hierop had genomen met zijn voorstel om er een ‘Frans Snoekpad’ van te maken. ,,Maar dit idee is in het voortraject gestrand,” lacht de SGP fractievoorzitter.

Lichtere bedrijvigheid

Kerkdennen is met haar 8 hectare een klein bedrijventerrein en volledig uitgegeven met private kavels, dus grond en gebouwen in bezit van particulieren. De enige uitzonderingen hierop zijn de gemeentewerf en Calluna. Met name voor kleinere bedrijven is het terrein aantrekkelijk. Het zijn sterk lokaal gebonden bedrijven met een lokale stuwende werking in verschillende sectoren. Daarnaast zijn er een aantal grote bedrijven met veel vrachtverkeer. Het fenomeen ‘verkleuring’ zorgde donderdag voor interpretatieverschillen. Een aantal percelen zijn immers al ‘verkleurd’ naar lichtere bedrijvigheid met de vestiging van onder anderen een dansschool, muziekschool, sportschool en de indoor skischool. Maar zolang dit niet wordt vastgelegd in het bestemmingsplan kan het in een later stadium weer gebruikt worden voor zwaardere bedrijvigheid.

Motie

,,We zijn tot op de dag van vandaag voor behoud van ondernemers op Kerkdennen,” stelt Van der Knaap (BBE). ,,Dat betekent investeren in goede randvoorwaarden. Kerkdennen is een verkeersknooppunt van wonen, werken, sporten en recreëren. De verkeersveiligheid van de omgeving moet dan ook verbeteren.” Daarom is Van der Knaap, net als de meeste raadsleden, ook van mening dat het 50 km regime niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid en dat een 30 km regime op de Herderlaan en Kerkdennen zeer gewenst is. Hiervoor is door zes partijen een motie ingediend en aangenomen.

Glad ijs

Vraag is hoe verkleuring van het bedrijventerrein tot stand moet komen. ,,Ik begin een déjà vu gevoel te krijgen. De beantwoording van dit college is wederom nietszeggend,” reageert Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) na uitleg van wethouder Esther Heutink. Haar voorstel is een streep te zetten door dit raadsvoorstel en te komen tot een écht plan. ,,Dit zien wij als een mooie klus voor een nieuwe raad. De mede door ons ingediende moties toonden aan dat niemand zich kon vinden in de voorgestelde maatregelen van het college.” Knoppert voelt zich op dit dossier niet serieus genomen. ,,Ik denk dat de opdracht gewoon anders moet.” Progressief Ermelo kreeg bijval van ChristenUnie. ,,We pleiten ervoor om eerst onderzoek te doen en ga niet direct met ondernemers in gesprek. Hoe zien wij als gemeente de verkleuring voor ons. Dat is lange termijn visie. Wij als ChristenUnie zien de zware bedrijvigheid er graag vertrekken. Waarom nu snel handelen over zoiets belangrijks?" Leo van der Velden zegt: ,,De bijdrage van het college wekt niet de indruk dat het gevoel er was en men begeeft zich hier op glad ijs. Je zult maar ondernemer op Kerkdennen wezen. Het is nu tijd om wat te doen.”