'Provincie moet meedenken met Ermelo'

ERMELO – De Provincie moet met de gemeenten meedenken en de omgevingsvisie regio Noord Veluwe moet ruimte bieden voor oplossingen op maat. Dat was wat Ermelo de Statenfractie van CDA meegaf tijdens het werkbezoek aan een tweetal recreatieparken in Ermelo.

Wat men met elkaar vaststelde was dat in de omgevingsvisie wel een aantal regels stonden, maar dat er weinig faciliterende oplossingen werden geboden. ,,De Provincie moet met ons meedenken in dit gebied en een samenhangende visie voor het gebied ontwikkelen'', was de conclusie die de CDA-fractie Ermelo bestaande uit Jan van den Bosch, Karel de Greef en Dick te Brake aan de Statenfractie als huiswerk meegaf. ,,Er is hier geen recreatiepark dezelfde. Het gaat om een heel breed scala aan parken waarvoor niet een soort probleem geldt maar ook niet een soort oplossing'', aldus Jan van den Bosch, die op 5-sterren camping De Haegehorst de Statenfractie toesprak. Maar hij kon maar heel even blijven want 'ik word om vier uur verwacht bij de coalitiebesprekingen.'' Voor het bezoek gearriveerd was had Van den Bosch al verklapt dat de coalitie zou gaan bestaan uit CDA, Progressief Ermelo en ChristenUnie. ,,We zijn zo goed als rond'', zei Van den Bosch blij.

Handhaving

Eerst was het gezelschap naar de Kriemelberg aan de Drieërweg bijeen gekomen, waar burgemeester André Baars over het project Vitale Vakantieparken in Ermelo vertelde in relatie tot de Omgevingsvisie Gelderland als onderdeel recreatie en toerisme, natuur en landschap. Baars vertelde dat er 22 campings waren met 3000 plaatsen, 76 bungalowparken met 2500 jaarplaatsen, waarvan 49 ondernemers en 27 uitgeponde parken in handen van overwegend particulieren. Daarnaast bezit Ermelo 3 hotels en 2 in aanbouw als de plannen doorgaan, een negental b & b's en een zevental groepsaccommodaties en een jachthaven. ,,Recron heeft berekend dat het hier gaat om 36 miljoen omzet en een werkgelegenheid van 300 fte, waar indirect nog 311 fte bijkomen en dan zijn de oproepkrachten in het hoogseizoen niet meegerekend'', aldus Baars. Hij legde uit dat alle gemeenten verschillend beleid hanteerden op de parken, waardoor Putten bij voorbeeld meer overlast heeft van MOE-landers op de vakantieparken. ,,Ermelo zet er volop op in met 1 fte op handhaving. Volgens Baars was het soms dweilen met de kraan open omdat er geen duidelijk beleid was van de Provincie. ,,Aan de ene kant staan ze legalisatie toe en aan de andere kant mag de goede ondernemer zijn huisjes niet ruimer bouwen en inspelen op de vraag om grotere vakantiewoningen en meer luxe. Er is een spanningsveld.''
Baars legde uit dat Ermelo de ondernemer meer ontwikkelperspectief wil geven en de ondernemer die niet wil doorgaan een veranderperspectief bij voorbeeld door te slopen. ,,We inventariseren wat we nu hebben. Dat wisten we een paar jaar geleden niet. Ook kijken we waar de knelpunten zitten. In Putten zitten campings soms volledig vol met MOE-landers. Wanneer je die wegstuurt weet je niet waar ze heen gaan. Dat wij ze hier niet hebben ligt aan ons handhavingsbeleid. Je moet ergens beginnen, maar dat is moeilijk want niet alle politieke partijen liggen op een lijn. Als gemeente heb je ook weinig sturing.'' Dat het probleem van echtscheiding ook een grote rol speelt op de parken, vertelde eigenaar van de Kriemelberg Dian van den Heuvel: ,,Wij hebben wekelijks mensen die vragen naar woonruimte.''

Oplossingen

Met het project Vitale Vakantieparken hopen de gemeenten het probleem van de vakantieparken op te lossen. ,,We sturen op kwaliteit'', aldus Baars. Maar hij benadrukte nogmaals dat dat moeilijk was zolang de regio Noord Veluwe geen eenheid vormde op dit gebied. ,,We hopen dat andere gemeenten ook gaan inzien dat het gaat om kwaliteit en ruimte. Zowel gemeente als Provincie zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie en we hebben dan ook meedenkers, stuurders, aanjagers en remmers nodig. Wat we ook zouden willen van de Provincie is 'nieuw voor oud'. Dan helpen we bedrijven die willen ontwikkelen en slopen de oude vervallen parken.''
Statenlid Albert Schol vroeg met name aandacht voor meer toezicht in het buitengebied. ,,We moeten er voor oppassen dat de natuur beschermd blijft'', stelde hij. Baars benadrukte dat hij slechts 1 Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (boa) had voor het buitengebied en milieudelicten. ,,Plus 1 fte voor handhaving permanente bewoning recreatie plus administratieve ondersteuning en afhandeling dwangsommen. Dat betekent wel circa 250.000 euro per jaar en het levert niets op.'' Zelfs de hoge opbrengst van de toeristenbelasting zou dit niet dekken volgens Baars.

Zorg

Baars noemde ook nog de grote zorg van Ermelo over zorg met de nieuwe Jeugdwet die er aan komt. ,,Den Haag gaat uit van het woonplaatsbeginsel, maar we hebben wel 19 kinderen die hier staan ingeschreven en dat betekent voor ons wel 120.000 euro per kind per jaar, terwijl Rotterdam het geld krijgt. Dit zijn onbedoelde effecten. Maar dit is een ander probleem waar ik niet verder op in ga.''
Dian van den Heuvel vertelde over zijn camping (zie volgend verhaal ermelovannu.nl onder ondernemend) en leidde het gezelschap rond op zijn camping. Daarna ging het gezelschap via een omweggetje via de Eendenparkweg snel richting Haegehorst, waar de gebroeders Hagen en Jan van den Bosch het gezelschap opwachtte. Ook hier kreeg het gezelschap nog een rondleiding waarna het koers zette naar de Heerlickheijd van Ermelo waar die woensdagavond de hoorzitting Omgevingsvisie regio Noord Veluwe zou worden gehouden nadat eerst gezamenlijk de maaltijd zou worden genuttigd.

Hoe de hoorzitting is verlopen, leest u morgen op www.ermelovannu.nl