Opbrengst collecte voor Stichting Philippus

ERMELO - In het kerkgebouw van de HHG te Putten treden zaterdag 12 november de Verenigde Veluwse Koren op. Koren uit Ermelo, Hierden, Hulshorst en Putten, gekleed in traditionele Veluwse klederdracht, brengen een gevarieerd repertoire ten gehore.

Het thema van deze avond, ‘De bergen zullen vrede dragen’, is gekozen in overleg met stichting Philippus. Een stichting met eveneens een Veluws tintje, getuige het feit dat Puttenaren Kees van den Berg en Remco Zetzema deel uitmaken van het bestuur. De nog betrekkelijk jonge stichting Philippus, opgericht in 2018, beheert in het Andesgebergte van Peru een evangelisatieproject ten behoeve van kinderen uit risicosituaties. Hoewel het prachtige Zuid-Amerikaanse land als christelijk geldt, is de religie er sterk vermengd met heidense rituelen uit het oude Inkageloof. Daarnaast eisen drugs- en alcoholgebruik hun tol, wat onder meer resulteert in veel gebroken gezinnen en onveilige leefomstandigheden voor kinderen.

Gratis

De opening van de koor- en samenzangavond wordt verzorgd door ds. P. C. Hoek, het appèlwoord door voorzitter Kees Moerman van stichting Philippus. De Verenigde Veluwse Koren staan onder leiding van Leander van der Steen. Bert Elbertsen bespeelt het orgel, en Petra Lukasse de dwarsfluit. In de liederen zal ook aansluiting worden gezocht bij het thema! Iedereen is van harte welkom op deze avond, die om half 8 begint. En de toegang is gratis! Er zal een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan bovengenoemd project. Ook zal er een verkooptafel zijn met producten uit Peru, verzorgd door het Support Team van het project. Voor meer informatie zie www.stichtingphilippus.org
Adres kerkgebouw HHG Putten: Henslare 2, 3882 PK Putten. Er is parkeergelegenheid op het kerkplein. Kerk is open vanaf 19.00.