'Voldoende aandacht voor sport in basisonderwijs'

ERMELO - Sport draagt bij aan een gezond land en het kan zorgen voor een samenleving die zich één voelt. Iedereen moet met plezier sport kunnen beleven. Daarom hebben de minister van Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven is er vlak voor de zomer het Nationaal Sportakkoord ondertekend. In 2017 tekende wethouder Laurens Klappe al het Gelders akkoord. Ermelo zet komende weken ook fanatiek in op de Nationale Sportweken.

De Nationale Sportweken beginnen op 15 september en worden op 29 september afgesloten. Twee weken waarin iedereen mee kan doen aan veel sportieve activiteiten bij sportverenigingen en sportaanbieders in Ermelo. Wethouder Sport Laurens Klappe trapt officieel af op maandag 17 september. Hij doet dit tijdens de lichamelijke opvoedingsles (LO-les) van bassischool de Klokbeker in de sportzalen van Calluna. De leerlingen en de buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt dagen de wethouder uit een les met hen mee te sporten.

Lichamelijke opvoeding


In het nieuwe schooljaar geven de buurtsportcoaches aan een aantal scholen LO-lessen. Dat is volgens wethouder Klappe een goede ontwikkeling. ,,Lichamelijke opvoeding, sporten en bewegen, is belangrijk, juist voor jonge kinderen. Daar moet voldoende aandacht voor zijn in het basisonderwijs.” 
Op woensdag 19 september organiseert Heel Ermelo Beweegt het pleinfestijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar op het Raadhuisplein. ,,Kinderen kunnen de hele middag spelen en sporten en meedoen aan onder andere stoepranden, voetbal en hockey," vertelt Buurtsportcoach Marjo de Groot. Gymnastiekvereniging Sparta opent het Pleinfestijn om 13.30 uur met een spetterende dansshow.

Krant

Bij slecht weer wordt het pleinfestijn gehouden in sportzaal Triade. In de Nationale Sportweek krant die huis-aan-huis is verspreid, lees je meer over de activiteiten. www.heelermelobewegeegt.nl