Weer groeien naar 80 leden

ERMELO - Het Ermelo’s MannenKoor heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart jl. heeft Arnold Wijnsma de voorzittershamer overgedragen aan Gerrit Paarlberg. Na elf jaar was het tijd voor vernieuwing.

,,Na ruim elf jaar bestuurswerk, waarvan acht jaar als voorzitter, is het tijd voor verandering en vernieuwing,’’ vertelt Arnold Wijnsma. Het is voor hem een mooie tijd geweest waarin heel veel is gebeurd. Mooie, maar ook droevige gebeurtenissen. Er zijn koorledendie het koor vroegtijdig hebben moeten verlaten vanwege hun gezondheid. Vaak heeft Wijnsma op maandagavond, voor de repetitie, moeten mededelen dat er weer een koorlid ernstig ziek was. Helaas zijn er ook koorleden overleden. Zo’n lege plek binnen het koorzal nooit wennen.

Optredens

Maar er waren ook hele mooie en belangrijke gebeurtenissen bij het EMK die Wijnsma heeft mogen meemaken. De prachtige koorreis naar Duitsland in het jubileumjaar 2013 bijvoorbeeld en het toen uitbrengen van een geslaagde jubileumkrant. De vele prachtige concertendie er zijn georganiseerd, met solisten, strijkers, fluitisten, blazers enz.. Wijnsma: ,,Elk jaar hebben we geprobeerd een mooie Paaszang neer te zetten. Soms met medewerking van de kinderen en kleinkinderen van de leden, soms met medewerking van het Ermelo’sVrouwenKoor (EVK).’’ Het EVK is een koor dat bestond uit echtgenotes, partners, dochters, kleindochters, zussen, schoonzussen en nichten van de leden van het EMK. ,,Maar ook de koor- en samenzangmiddag voor de ouderen, de medewerking aan de kerstnachtdienstenin bomvolle kerken en, nog niet eens zo heel lang geleden, een prachtig optreden in Dordrecht,’’ vervolgt de oud-voorzitter. ,,En niet te vergeten de wisseling van dirigenten in 2016. Wiebren Buma verliet na dertien jaar het EMK en Ab Weegenaar trad aan.’’

Gewaardeerd

Wijnsma draagt met een gerust hart de voorzittershamer over aan het zeer gewaardeerd koorlid Gerrit Paarlberg. Vanwege zijn pensionering heeft Gerrit Paarlberg meer vrije tijd en is hij daardoor toe aan andere uitdagingen. Hij wil zich daarom graag voor 100%bestuurlijk gaan inzetten voor het EMK waar hij al ruim twintig jaar met plezier zingend lid van is. Paarlberg: ,,Zingen werkt ontspannend en geeft energie,” vertelt hij. Hij heeft dit altijd mogen ervaren naast zijn intensieve baan. ,,Mijn streven is om ditmet nog meer enthousiasme voor het voetlicht te laten treden met als prettig gevolg dat het EMK-ledenbestand weer richting de tachtig leden kan opklimmen. Ik zie uit naar een boeiende EMK bestuursperiode, waarin het EMK met de nodige inzet en vooral pleziermag zingen en toewerken naar een paar prachtige optredens en concerten, die vaak meer luisteraars op een positieve manier raken dan we onszelf realiseren.’’