Oudste bedrijventerrein krijgt eindelijk een positieve impuls

ERMELO - Dit jaar ging, na jaren van plannen maken, het bedrijventerrein Kerkdennen op de schop. In 2017 lag er al de notitie ‘Uitwerking Verkleuring Kerkdennen’, waarin het toekomstig wensbeeld van het bedrijventerrein nader werd uitgewerkt. Drie pijlers vormden toen al de basis: verkeersveiligheid, vitaliteit (revitalisering) en duurzaamheid (energie en arbeid). Vandaag volgde uiteindelijk de feestelijke oplevering.

Vanmorgen plantten wethouder Leo van der Velden en Jolande Combee-Paulus, voorzitter van Bedrijvenkring Ermelo symbolisch de laatste klimaatboom. ,,Helaas kunnen we door de coronamaatregelen de oplevering van het bedrijventerrein niet fysiek met elkaar vieren," zegt Van der Velden. ,,Dat is echt jammer omdat we samen met de ondernemers een toekomstbestendig en uniek bedrijventerrein hebben gerealiseerd. Helaas geen gezamenlijk feestje, maar wel voor alle ondernemers een feestelijk taart. We zijn verheugd dat na jarenlang praten de realisatie een feit is en zijn trots op het resultaat." Kerkdennen is het oudste bedrijventerrein van Ermelo. Het is een bedrijventerrein met betrokken ondernemers. Samen met die ondernemers nam de gemeente maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de vitaliteit. ,,Ook namen we duurzame maatregelen," aldus de wethouder.

Grondige aanpak


De wegen Kerkdennen en de Herderlaan pakten we grondig aan. We vervingen het asfalt en pasten snelheidsremmende maatregelen toe. We brachten de maximum snelheid terug naar 30 km/u. Parkeerplaatsen op het terrein werden anders ingericht. Al deze maatregelen leiden tot een veiligere verkeerssituatie voor alle weggebruikers van en naar het bedrijventerrein. Aannemer Van Gelder voerde deze werkzaamheden uit met materieel dat nauwelijks stikstof uitstootte.

Duurzaamheid


De bedrijven kregen een aanbod om een gratis energiescan te laten doen. Hiermee kregen ze een beeld van het huidige energieverbruik. En een plan van aanpak om hun bedrijf slim te verduurzamen. De bedrijven zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Een andere duurzame maatregel die we namen was het aanbrengen van een regenwater infiltratieriool. Hierdoor stroomt overtollig regenwater niet langer nutteloos het riool in. Maar wordt het opgevangen en geleid naar de bomen, de groenstroken en de nabij gelegen heide. Dit wordt nog niet heel vaak toegepast in Nederland en is daarom best uniek. Ook plaatsten we ledverlichting en laadpalen. Vorige week startte het laatste onderdeel van het project: het aanbrengen van het groen. Het groen bestaat onder andere uit elf klimaatbomen. Voor deze bomen wordt hemelwater afgekoppeld en geleid naar de groeiplaats van de bomen. Een groeiplaats is zo ingericht dat er heel veel water kan worden opgeslagen. Klimaatbomen beperken hittestress en langdurige droogte, maar ook wateroverlast. En zijn zo een antwoord op ons veranderende klimaat.