Nieuwe bewoners voor Rijksmonument

ERMELO - Woensdag 13 januari sloot de inschrijving voor de verkoop van de 32 appartementen in rijksmonument De Hooge Riet. Er waren maar liefst 209 inschrijvingen voor een appartement. Vandaag, vrijdag 15 januari, zijn de woningen toegewezen. Bij de toewijzing kregen de mensen die zich in juni 2019 al hadden ingeschreven voorrang.

De makelaars nemen contact op met de mensen aan wie een appartement is toegewezen om hen het nieuws te vertellen. Belangstellenden die zich wel hebben ingeschreven, maar aan wie geen woning is toegewezen, worden op een reservelijst geplaatst. Mocht er alsnog een appartement beschikbaar komen, dan wordt met hen contact opgenomen.

Compliment

‘Onze toekomst een verleden geven en ons verleden een toekomst’. Dat is waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor staat. Voor de nieuwe bestemming van rijksmonument De Hooge Riet is advies ingewonnen bij de experts van deze rijksdienst. Zij hebben de omgevingsvergunningsaanvraag grondig geanalyseerd en lieten vandaag weten de plannen volledig te ondersteunen: ‘Wij willen allereerst de gemeente en de eigenaar complimenteren voor het organiseren van een zorgvuldig proces om te komen tot een goed en breed gedragen plan voor deze locatie. Na een langere periode van leegstand krijgt het rijksmonumentale complex een nieuwe toekomst’.