Uwoon schenkt toekomstige bewoners een ontmoetingsbank

ERMELO – Donderdag 17 oktober werd de afronding van de bouw van 24 ‘nul-op-de-meter’ woningen gevierd in de nieuwbouwwijk De Driesprong. Directeur-bestuurder Moniek van Balen overhandigde wethouder Laurens Klappe een miniatuur ontmoetingsbank.

De bank is een symbolisch cadeau voor de wijk in het hart van Ermelo. De Driespong is een plek met een historie, een plek waar vele jaren lang mensen elkaar ontmoet hebben. Waar vriendschappen zijn ontstaan en jonge leerlingen zijn gevormd tot wie ze nu zijn. Met de komst van het bankje wil UWOON diezelfde ontmoetingen en vriendschappen stimuleren. Moniek van Balen: ,,UWOON werkt aan sterke buurten, waar mensen elkaar de ruimte geven om te leven. Het helpt als zij elkaar kennen, accepteren en zaken open met elkaar bespreken. Want ‘bekend maakt bemind’, de basis voor prettig samen wonen.’’ In overleg met de gemeente zal een geschikte plek in de wijk worden aangewezen voor het plaatsen van de originele ontmoetingsbank.

Gasloos

UWOON heeft in totaal 24 sociale huurwoningen gebouwd. Het gaat om 12 eengezinswoningen, 6 gelijkvloerse benedenwoningen en 6 bovenwoningen. Alle woningen zijn gasloos opgeleverd. Onder andere door geïntegreerde zonnepanelen op het dak en toepassing van warmtepompen, zijn ze allemaal ‘nul-op-de-meter’. De bedoeling is dat de woningen net zoveel energie gaan opwekken, als nodig is voor het huis en het huishouden. De bewoners van de sociale huurwoningen hebben inmiddels hun intrek genomen.

De wijk

De Driesprong bevindt zich tussen de van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Hamburgerweg. Het aanwezige hakhoutbos en houtwallen zijn benut om identiteit te geven aan deze nieuwe woonbuurt. Met de afronding van de 24 sociale huurwoningen heeft de nieuwe wijk in totaal ruimte geboden aan 71 nieuwe woningen, waarvan 47 koopwoningen.