Twintig woningen zijn op zijn vroegst dit najaar klaar

ERMELO – Op het terrein aan de Beemdweg realiseert woningcorporatie Uwoon in samenwerking met de gemeente Ermelo tijdelijke huisvesting voor jongeren en spoedzoekers tot 28 jaar. De twintig woningen, die op zijn vroegst in het najaar van 2021 klaar zijn, komen voor een periode van maximaal vijftien jaar en zijn uitsluitend bestemd voor eenpersoonshuishoudens. Ook de boerderij op het terrein, een beeldbepalend gebouw uit 1925, zal worden verhuurd aan mensen die dringend een huis nodig hebben. In het begin wordt het pand verhuurd voor een jaar aan een huishouden (één of twee personen). In dit jaar bekijkt de gemeente hoe de boerderij in het grotere project past.

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er tijdelijke woonunits komen aan de Beemdweg. De gemeente is al langer op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van deze woningen om de druk op de woningmarkt kleiner te maken. De gemeente Ermelo heeft de grond inclusief boerderij gekocht en Uwoon is verantwoordelijk voor het plaatsen van de woningen. De tijdelijke woningen worden op een andere manier toegewezen dan gebruikelijk is voor een sociale huurwoning. Woningzoekenden die reageren op dit project moeten ingeschreven staan op hurennoordveluwe.nl en via een intakeformulier ‘solliciteren’ naar een woning. In dit formulier motiveren belangstellenden waarom zij graag op deze plek willen wonen en wat zij aan het project kunnen bijdragen. Op basis hiervan wordt een deel van hen uitgenodigd voor een intakegesprek. Na de intakegesprekken wordt de keuze gemaakt welke kandidaten een woning aangeboden krijgen. Bij het toewijzen van de woningen wordt specifiek aandacht besteed aan het krijgen van een goede mix van bewoners.

Sociaal en maatschappelijk beheer

De toekomstige bewoners van de Beemdweg staan nog aan het begin van hun wooncarrière en moeten soms nog leren en ervaren wat wel en niet kan als je dicht op elkaar samenleeft. De inzet van extra beheer moet er voor zorgen dat binnen het project niet meer incidenten zullen plaatsvinden dan in een vergelijkbare andere buurt. Het beheer van de woningen zal worden geregeld door Uwoon en de Huischmeesters. Uwoon is hierbij verantwoordelijk voor het algemeen sociaal beheer, zoals extra toezicht op het schoon, heel en veilig houden van de omgeving en het behandelen van eventuele overlastklachten. De Huischmeesters wordt ingezet om binding te krijgen tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en de omgeving. Zij stelt hiervoor samen met de huurders een activiteitenkalender op om hen te stimuleren maatschappelijke (groeps)activiteiten te verrichten, zoals het organiseren van een open dag, het ondersteunen van medebewoners bij hulpvragen en deelname aan culturele activiteiten binnen de gemeente Ermelo.