Omwonenden willen arbeidsmigrantenhotel elders

ERMELO/ HARDERWIJK – Wethouder Bert van Bijsteren heeft afgelopen week 285 handtekeningen in ontvangst genomen. De handtekeningenactie (zienswijzen) is op touw gezet om de bouw van een migrantenhotel op de hoek van de Groene Zoomweg te voorkomen.

De 285 zienswijzen werden aangeboden door de Ermelose Chantal Vis, een omwonende. Ze is deze actie gestart in samenwerking met de Stichting Doeh. Van Bijsteren was onder de indruk. ,,Als je 285 handtekeningen hebt verzameld door een relatief klein clubje, dan is het wel een signaal." De gemeente Harderwijk wil projectontwikkelaars WeLiving en 3Renting toestemming geven om dit hotel te bouwen. Hierop hebben omwonenden bezwaar gemaakt. In een eerder stadium schreven betrokkenen een brief met de vraag een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het arbeidsmigrantenhotel te bouwen op of bij het bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk, in plaats van aan de Goede Reede.

Inventariseren

Recent publiceerde Emile Roemer een rapport waarmee hij de slechte woonplekken voor arbeidsmigranten in kaart bracht. Veel gemeentes in Nederland zijn niet in staat buitenlandse arbeiders goed onderdak te bieden. Vaak ondernemen gemeentes wel actie, maar worden de plannen uiteindelijk toch afgeschoten, bijvoorbeeld door protest van omwonenden. Vis legt uit dat de buurt enorm bang is voor de overlast die het hotel op deze plek gaat veroorzaken. Als alternatief noemen de ‘actievoerders’ nu een locatie op een bedrijvenpark of in de polder. De gemeente Harderwijk zal de bezwaren inventariseren. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen.