Ermelo heeft nog 198 saneringswoningen

ERMELO - Sinds de Wet Geluidhinder van kracht is, moet bij de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen worden voldaan aan geluidsnormen op de woningen. Het doel daarvan is te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen leiden tot toename van geluidhinder en afname van wooncomfort. In het verleden werden er al woningen met een geluidbelasting van meer dan 65dB gesaneerd.

Op dit moment staan nog 198 woningen in Ermelo geregistreerd als saneringswoning. Het gaat om woningen aan de Harderwijkerweg, Oude Telgterweg, Putterweg en Stationsstraat. Voor deze woningen is een saneringsprogramma gemaakt dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag 29 maart vaststelde. Het programma ligt binnenkort 6 weken ter inzage. Saneringsprogramma wordt ingediend bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) dient het programma in bij het BSV. Deze stelt de maatregelen uit het saneringsprogramma en de hoogst toelaatbare waarde voor de geluidsbelasting vast. Dat doet het BSV namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna kan gemeente Ermelo de uitvoeringssubsidie aanvragen. Die subsidie is nodig om de geluidsverminderende  maatregelen te laten uitvoeren. Portefeuillehouder Leo van der Velden: ,,We vinden het belangrijk dat deze maatregelen genomen worden. Minder geluidhinder draagt bij aan het wooncomfort en meer ontspannen leven van de bewoners van deze woningen. Het betekent dat je minder wordt afgeleid, verstoord of geërgerd door geluid waardoor je makkelijker geconcentreerd blijft en minder stress
ervaart." Zodra het saneringsprogramma definitief is, ontvangen de bewoners van de 198 woningen een persoonlijke brief van de ODNV.