Appartementen betaalbaar in combinatie met huurtoeslag

ERMELO – Een aantal jongeren zijn teleurgesteld in de huurprijs die zij zouden moeten betalen voor de éénkamerappartementen aan de Chevallierlaan in Ermelo. ,,Het is veel geld voor 36m2," zeggen ze. Voor het berekenen van een huurprijs wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen sociale huur en vrije sector huur. De grens wordt bepaald op basis van een vastgesteld puntensysteem.

De maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bedraagt in 2022 € 763,47. Hieronder vallen bijvoorbeeld de éénkamerappartementen aan de Chevallierlaan in Ermelo. Deze nieuwbouwwoningen, waarvan er 42 worden gerealiseerd, kosten €633,00 (kale huur). ,,Teveel geld voor te weinig woonruimte,” zegt raadslid Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo). ,,Wat mag, is nog niet altijd gewenst en goed. Dat speelt hier.” Veel jongeren komen naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking voor huursubsidie. ,,Die toeslag is vooral leuk voor Uwoon, maar dit is wel gemeenschapsgeld!” Ook wethouder Laurens Klappe noemt de huur aardig prijzig. ,,De prijs wordt bepaald door Uwoon. De gemeente heeft alleen formele regels om dit te toesten." 

Spanningsveld

Één Ermelo snapt het spanningsveld dat betaalbaar wonen met gemeenschapsgeld mogelijk gemaakt moet worden. Dit is al jaren een gebruikelijk mechanisme. Peter Garritsen: ,,Een mechanisme om 'ongelijkheid' in onze maatschappij ten dele af te vlakken.” De vraag of een eenkamerappartement niet erg duur is met een huur van totaal € 676,60 (huur en servicekosten) is volgens Garritsen in relatie te brengen met de te maken kosten voor het gehele project. ,,Er van uitgaande dat het (maatschappelijk) resultaat van Uwoon ook maatschappelijk te verantwoorden is. De duurzaamheidseisen in combinatie met de hoge bouwkosten van het moment maakt gezamenlijk een economisch haalbaar plaatje of niet. De WWS bepaald de hoogte van de huurprijs door de woning een aantal punten toe te kennen. Alleen al de duurzaamheid A-label zorgt voor 44 punten. De oppervlakte is van dien aard dat er ca 38 punten te halen zijn. Omdat er geen sprake is van 'overige ruimten' is het inderdaad terechte vraag hoe de woningcorporatie tot de 150 punten komt en of de huidige huurprijs niet te hoog is, zeker als het bestemd is voor starters.”

Lage energierekening

Alle politieke partijen hebben goede en betaalbare woningen als belangrijk criterium in hun programma. Met de realisatie van de tijdelijke woningen aan de Beemdweg en de éénkamer appartementen aan de Chevallierlaan, wordt voldaan aan de grote wens een aantal starterswoningen in Ermelo te bouwen. ,,Woningen in Ermelo in deze sector worden maar mondjesmaat gerealiseerd,” vertelt raadslid Ronald van Veen (ChristenUnie). ,,We kunnen met een woningcorporatie afspraken maken over het aantal te bouwen woningen, het energielabel, maar niet over de huurprijs.” Van Veen verwijst naar de centrumlocatie (A-locatie). Daarnaast zijn de woningen goed geïsoleerd en gasvrij. Dit betekent dat de energiekosten laag zijn. De woningen worden verhuurd aan jongeren van 23 tot 28 jaar. Omdat de kale huur is vastgesteld op €633,00 zullen de meeste huurders recht hebben op huurtoeslag (inkomensafhankelijk). Garritsen: ,,De rol van de gemeenteraad is onder meer een controlerende en zal aan de hand van de genoemde gegevens haar controle uit kunnen oefenen. Uiteraard zal vooruitlopend op de te bouwen projecten een helder beeld van wensen en eisen moeten zijn waarop basis een project kan worden gerealiseerd. Een huurprijs voor de toekomstige huurders zal dan een integraal deel van het debat uit moeten maken.”