Bomen bij scholen en verzorgingshuizen krijgen voorrang

ERMELO - Elk jaar is er overlast van de eikenprocessierups. De rups kan met haar brandharen voor gezondheidsklachten zorgen. Daarom worden deze rupsen bestreden. De nesten en rupsen worden opgezogen. Maar, de gemeente doet dit alleen bij de gemeentelijke eikenbomen in de bebouwde kom. Bomen van particulieren worden niet door de gemeente behandeld.

De rupsen worden bestreden op plaatsen die inwoners aan de gemeente melden, of waar men overlast verwacht. Bomen bij speelplaatsen, sportvelden en vlakbij woningen krijgen voorrang bij de bestrijding. De bestrijding wordt ook op een natuurlijke manier gedaan. Roofinsecten zijn vijanden van de eikenprocessierups. Om voor meer van dit soort insecten te zorgen, laat de gemeente sommige bermen bewust wilder groeien. En er worden bloembollen en kruiden geplant die roofinsecten aantrekken. Ook de (kool)mees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Door nestkasten op te hangen kan het aantal (kool)mezen vergroot worden, en daarmee het probleem met de eikenprocessierups verkleinen.

Particulier

Bij de bestrijding in de gemeentelijke eikenbomen in de bebouwde kom en in de openbare ruimte krijgen sommige bomen voorrang. Denk hierbij aan bomen bij scholen, vlakbij woningen en bij verzorgingstehuizen. Ziet u (een nest van) de eikenprocessierups op gemeentegrond? Meld de plek bij de gemeente, maar raak de rups niet aan en bestrijd niet zelf. Wie last heeft van de eikenprocessierups op eigen grond, kan contact opnemen met een bedrijf om deze te bestrijden. De kosten hiervoor moet men dan wel zelf betalen.