Wethouder tekent woondeal

ERMELO/ REGIO – Woensdag 8 maart ondertekent wethouder Hugo Weidema in Zutphen, samen met een aantal andere gemeenten, minister Hugo de Jonge en gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Kerris de woondeal. Hierin staat dat er tot 2030 1.500 woningen in Ermelo versneld worden gerealiseerd. Althans dat is de ambitie.

De afspraken zijn een startpunt voor de aanpak van het woningtekort. Met de woondeal leggen gemeenten, woningcorporaties, provincie en Rijk de hoeveelheid te bouwen woningen en het aandeel sociale en betaalbare woningen vast. De woondeal richt zich met name op het vergroten en het versnellen van de woningbouw. Elke gemeente levert daarom cijfers aan over het aantal te bouwen woningen tot en met 2030. Het gaat voornamelijk om de realisatie van de bouwplannen die al ver in de voorbereiding zijn.

Prestatieafspraken

Uit het onlangs gehouden woningmarktonderzoek blijkt dat er in de regio vooral behoefte is aan betaalbare woningen. De behoefte op de Noord-Veluwe bestaat voor 30% uit sociale huur-, 9% uit middenhuur- en 61% uit koopwoningen. Van de toevoeging in de koopsector moet de helft in het betaalbare segment vallen, tot € 320.000. De gemeente Ermelo bezit in het actuele planaanbod voldoende sociale huurwoningen (34%). De vraag naar sociale huurwoningen blijft echter hoog. De gemeente Ermelo blijft hier dan ook op inzetten. Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Uwoon.

Betaalbare koopwoningen

In de gemeente Ermelo blijft het aandeel betaalbare koopwoningen achter in de bestaande woningbouwplannen. De verhoging van de sociale koopprijs, van € 200.000 naar € 260.000, in de geactualiseerde verordening sociale woningbouw, kan hier mogelijk aan bijdragen. In het onderzoek wordt verder geadviseerd om meer aandacht te besteden aan het bouwen van passende woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen. De behoefte voor deze doelgroep bestaat met name uit grondgebonden of gelijkvloerse woningen in de nabijheid van (zorg)voorzieningen.

Grootschalige woningbouw

Nieuwe plannen voor grootschalige woningbouw, waar momenteel naar gekeken wordt, is bedoeld voor de woningbehoefte na 2030. Tot die tijd is er nog grootschalige woningbouw op landgoed Veldwijk.