Boeren gesteund door stem van de burgers 

ERMELO - Vanmorgen hebben een aantal boeren de Nederlandse vlaggen aan de Telgterweg weer op de correcte manier opgehangen. Dit mede als dank naar de burgers die hen de afgelopen periode hebben gesteund en dit deze week hebben getoond in het stemhokje. ,,Dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen het stikstofbeleid,” vertelt Henk Jan Staal. ,,Het heeft ons echt goed gedaan dat de kiezer zijn stem heeft laten horen en massaal heeft gekozen voor de BoerBurgerBeweging.”

Met trekkers gingen de boeren vanmorgen op pad om de vlaggen in het weiland weer om te draaien. ,,We zouden dit doen wanneer er perspectief zou zijn,” aldus Staal. Natuurlijk is er concreet nog niets veranderd, maar toch vinden de mannen het een goed moment om dit te doen. Temeer omdat er ook mensen zijn die zich gestoord hebben aan de omgekeerde vlaggen en binnenkort festiviteiten op de agenda staan waarbij de nationale vlag een belangrijke rol speelt. Het is overigens nooit de bedoeling geweest om mensen te kwetsen met het omkeren van de vlag. Toch hadden de boeren dit middel nodig om een noodsignaal af te geven. Met gezond optimisme wordt er nu gekeken naar de vorming van het dagelijks provinciebestuur en de installatie van de nieuwe leden van Provinciale Staten. Natuurlijk zijn de lokale boeren benieuwd wat hieruit voortvloeit en wat precies het landbouwperspectief zal worden.