Voorbereidingen Westflanktracé

ERMELO - De aannemer is aan de slag met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs de Oude Nijkerkerweg (tussen Horsterweg en Telgterweg) in Ermelo. Eerste actie is het uitzetten van het tracé van het nieuwe fietspad.

Op basis van een aanbestedingsprocedure heeft het college besloten Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek opdracht te verlenen voor het ontwerp en de aanleg van het fietspad langs de Oude Nijkerkerweg. Dit fietspad is onderdeel van het zogenoemde Westflanktracé. Wethouder Jan van Eijsden: ,,We gaan de Oude Nijkerkerweg veiliger maken voor onze fietsers. Zij krijgen een eigen fietsverkeersweg. Ik ben blij dat we nu dit deel van het Westflanktracé gaan realiseren.’’ Projectleider Gerard de Weerd van Dusseldorp is blij met de opdracht: ,,Er zit naast de uitvoering ook een stuk ontwerp van het fietspad in het project. Dat past goed bij onze kennis en kunde. Daarnaast is voorkomen van overlast voor bewoners altijd ons uitgangspunt.’’

Westflanktracé

In het najaar van 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het gehele Westflanktracé (de verbinding tussen Horsterweg en Oude Telgterweg). Daarmee ligt de tekening vast van het zoekgebied waarbinnen de nieuwe weg en het overige deel van de fietsvoorziening worden aangelegd. Gemeente Ermelo is nu bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de Westflank. Dit plan gaat in de loop van 2016 voor besluitvorming naar de gemeenteraad met de bijbehorende formele inspraakprocedure.