Het regende lintjes in Ermelo

ERMELO – Terwijl vanmorgen de regen op het dak van De Dialoog tikte, werden in de theaterzaal acht Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in verband met de jaarlijkse lintjesregen. Alle acht Ermeloërs werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

,,Excuses dat u met de nodige smoezen hierheen bent gelokt,” zei burgemeester André Baars die namens de Koning de onderscheidingen op mocht spelden. Tijdens zijn uitgebreide toespraak ging Baars vervolgens in op de verdiensten van de gedecoreerden voor de gemeenschap in Ermelo.

Kringloopwinkel

Zo kreeg Doortje van Dasler-Meijer een lintje opgespeld voor meer dan tien jaar vrijwilligerswerk bij Stichting Kringloopwinkel in Ermelo. In 1990 begon ze overigens al bij de Stichting Boeldag Comité Ermelo. Van Dasler maakt hiervoor jaarlijks vele liters kruudmoes. En hoewel burgemeester Baars niet echt een fan is van het Veluws streekgerecht, waardeerde hij haar tomeloze inzet. Tijdens de Boeldag zelf verkoopt ze dit gerecht in Veluwse klederdracht. De 69- jarige Van Dasler is ook sectiehoofd van de collecte voor het Reumafonds en voorleesvrijwilliger van een Ermelose peuterspeelzaal.

Wereldwinkel

Jikke Kleefman–Wind is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in Ermelo. Ook maakt ze deel uit van het team vrijwilligers van de Voedselbank in Harderwijk. Daarnaast ondersteunt ze leerkrachten op de basisschool De Margriet door het afnemen van leestoetsen. Met regelmaat is ze te vinden in Inloophuis De Parasol waar ze gasten ontvangt. Dat doet ook Aafke Koops-Trip. Deze Ermelose is medeoprichter van de Wereldwinkel Ermelo. Zij verzorgde van 1989 tot 1995 de inkoop en pr-werkzaamheden voor deze organisatie. Daarnaast is Koops vrijwilliger bij Het Vakantiebureau, een instantie die vakantiemogelijkheden biedt aan mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.

BedrijvenKring Ermelo

Henk van Bruggen (61) maakte jarenlang onderdeel uit van de vrijwillige brandweer in Hoevelaken. In die plaats richtte hij in 1988 de Oranjevereniging op en twee jaar later nam hij het initiatief tot het oprichten van de Wandelvierdaagse. Ook was hij de spil en voorzitter van de Stichting Jobrotary. Deze stichting koppelt leden van de Rotary aan oudere werklozen om hen aan een baan te helpen. Tien jaar lang was Van Bruggen lid en voorzitter van de Bedrijvenkring Ermelo (BKE). In 2013 opende hij Stichting de Zaak van Ermelo, een kringloopwinkel waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. In 2010 maakte Van Bruggen de stap in de politiek en in 2014 kreeg hij een VVD-zetel in de raad. Vorig jaar werd hij bestuurslid van de Stichting Caramba en van de Stichting Zorgoutlet. In 2011 ontving Henk van Bruggen de Linnaeuspenning van het ondernemersnetwerk De Maatschappij.

Passage

Organist Rinus Verheij verzorgt, naast de Open Kerkbijeenkomsten in de Immanuelkerk, de muziek bij de samenzang in woonzorgcentrum De Amaniet. Ook begeleidt hij sinds 2005 het koor De Parels en presenteert hij het programma Door Klanken Verbonden voor de kerkradio. Tot 2013 was Verheij (77) intensief betrokken bij Veluwe FM. Hij presenteerde het programma Op de drempel van de Zondag en Putten uit de Bron. Lucretia Kroon-Boersma is bestuurslid van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage en pastoraal medewerker bij de Gereformeerde Kerk te Ermelo. Ook is ze de spil voor vrijwilligers bij de Wereldwinkel in Ermelo. Als wijkhoofd is de 68-jarige Kroon al dertig jaar betrokken bij de Hartstichting.

Oranjevereniging

Marry van den Brom-Kok (67) is jarenlang betrokken geweest bij de Zwemvereniging ZEW. Zij gaf zwemtrainingen en verzorgde tijdwaarneming bij wedstrijden. Van den Brom is sinds 1987 vrijwilliger bij de Oranjevereniging in Ermelo. Zij was de organisator van de zeskampspelen. Tegenwoordig is zij op Koningsdag te vinden in de Oranjekraam. Anne Prins (66) kreeg vanmorgen haar onderscheiding voor het jarenlange vrijwilligerswerk voor de Stichting HEST, de Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis. HEST biedt kosteloze hulp aan mantelzorgers in de regio. Prins verleende hulp aan terminale patiënten en ontlastte daarmee de naaste familie. Tegenwoordig is ze coördinator en aanspreekpunt voor de stichting. (video: Marlies Geurink)