''Gebruik onder scholieren relatief hoog' 

ERMELO – De politie hield zaterdagavond enkele minderjarigen, waarvan de jongste veertien is, aan in bezit van softdrugs (wiet). Wijkagent Jelle van Heerikhuize noemt het een zorgelijk signaal voor de toekomst. ,,Wij zien vaak dat het bergafwaarts gaat.” De jongeren zijn aan hun ouders overgedragen en worden doorverwezen naar Tactus (verslavingszorg) voor voorlichting.

Op dit moment ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om drugs te legaliseren. Daarnaast pleit Antoon Kanis, Gelders D66-Statenlid voor de promotie van Gelderland als dé wietprovincie van Nederland. Hij vindt dat de teelt van cannabis vrijgegeven moet worden en verwacht dat de Tweede Kamer daar ook mee zal instemmen. ,,Een zeer slecht idee,” zegt het Ermelose statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA).

Verslavingszorg

De cijfers liegen er niet om. Nederland kent nu al een bovengemiddeld aantal gebruikers van cannabis. In vergelijking met andere landen is ook het gebruik onder scholieren relatief hoog. Het aantal mensen dat door het gebruik van cannabis in de verslavingszorg zit, neemt toe. En ook blijkt uit onderzoek dat jongeren die op jonge leeftijd beginnen met blowen, een verhoogd risico hebben op harddrugsverslaving of psychische stoornissen op latere leeftijd. Toch ziet Kanis het als een kans voor de provincie. Hij denkt hierbij vooral aan de teelt van planten in leegstaande gebouwen. Dat meldde hij vorige week in De Gelderlander. „De realiteit is dat ik binnen vijf minuten in een coffeeshop kan staan en een gram wiet kan kopen, maar dat niemand het mag telen. Ik vind dat dát ver van de werkelijkheid af staat. De teelt is nu in handen van criminelen. Ik wil er een legale tak van de economie van maken."

Illegaal

Vliegenthart-Goedhars ziet niks in regulering van wietteelt. ,,Het overgrote deel van de illegale wietteelt is namelijk bestemd voor de buitenlandse handel. ‘Onze’ Nederlandse wiet staat bekend om zijn goede kwaliteit en relatief hoge THC-gehalte. Hierdoor is dit ook in het buitenland een zeer gewild product. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook zeker niet tot beperking van de productie voor de illegale export en de daarmee gepaard gaande overlast bij illegale teelt en handel. Sterker nog, regulering zou het tegenovergestelde bereiken en juist zorgen voor een toename van de illegale handel en export. Dat moeten we niet willen.” Overigens is aangetoond dat er bij de handel van softdrugs ook harddrugs betrokken wordt. ,,De scheidslijn is vaak dun. Regulering van de handel zal daarom op vele vlakken overlast en ongewenste effecten met zich meebrengen.”

Handhaving

Op één punt is het CDA het wel eens met D66. ,,Er is nu inderdaad een ongewenste situatie ontstaan waarbij cannabis wel verkocht, maar niet gekweekt mag worden. Maar dat moeten we absoluut niet verhelpen door naast de verkoop van cannabis ook de teelt te legaliseren. Wij vinden juist dat naast het verbieden van de teelt ook de verkoop nog veel verder aan banden moet worden gelegd. Daarnaast moet de handhaving op illegale teelt en verkoop onverminderd streng zijn. Het is een taak van de overheid om burgers te beschermen tegen zaken die aantoonbaar slecht zijn voor de gezondheid, met voorlichting maar zeker ook via wetgeving. Zo hebben we de wettelijke verplichting om autogordels te dragen, een sterk ontmoedigingsbeleid voor tabak en borgen we de veiligheid van ons voedsel door een voedsel- en warenautoriteit. Daar past dit ook bij.”