Nederland is in Ermelo in evenwicht

ERMELO - Twee maanden geleden werd bekend gemaakt dat volgens een berekening De Goudsberg in Lunteren het middelpunt van Nederland zou zijn. In 1984 wees men de locatie Putten aan en gisteren werd in het programma Klokhuis gemeld dat dat punt dertig jaar later in Ermelo, namelijk aan de Watervalweg, ligt. Door inpoldering is het, volgens een kaartenmaker van het Kadaster, verschoven.

En er zijn nog andere plekken die claimen precies in het midden te liggen en niet zonder reden. Volgens Lunteren en Amersfoort is het stempel 'middelpunt' een echte publiekstrekker. Nu dat punt naar Ermelo wijst, ziet ook Ronnie Regeling van de VVV Ermelo kansen. ,,Geweldig!” reageert hij. ,,We gaan kijken wat we kunnen doen om het ‘middelste punt’ zichtbaar te maken.” In 1984 was er een deskundige die een punt, het zwaartepunt, in Putten aanwees. Sindsdien ligt er een markering in het bos. ,,Het is toen met veel bombarie geopend en de VVV heeft dat breed uitgemeten,” aldus Regeling. Hij ziet dan ook kansen met het ‘unique sellingpoint’. ,,Allereerst moet er een herkenbaar iets komen, maar ook een route en informatiebordje.”

Kadaster

Volgens Ab Welgrave, ‎voorzitter van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch, ligt het eraan hoe je rekent. Volgens hem is de afstand van De Goudseberg tot Terschelling precies even ver als tot Vaals, en liggen ook Sint Anne ter Muiden en Rottumeroog even ver. Hij noemt De Goudsberg daarom het ‘middelpunt van Nederland'. Presentator Maurice Lede zocht echter voor Het Klokhuis uit wat het middelste puntje van Nederland is. Volgens het Kadaster is er geen officiële definitie van dit punt. Deskundigen hebben daarom wel geprobeerd het zwaartepunt van Nederland te berekenen, de plek waar Nederland in evenwicht zou zijn, als je het daar op zou tillen. En dat lag jarenlang in Putten en nu in Ermelo. Burgemeester André Baars is blij met deze constatering. ,,We gaan alle gegevens nog even verifiëren en kijken waar het exact is. Maar als dit klopt, dan willen we daar zeker wat mee doen.”