Eendenslachterij heeft nieuwe aanvraag ingediend

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft de dwangsom van 15.000 euro per week welke was opgelegd aan Tomassen Duck-To opgeschort. ,,Dit doen we omdat we de revisievergunning van deze eendenslachterij in behandeling hebben genomen," meldt burgemeester André Baars donderdag. ,,Het gaat ons bij het opleggen van een dwangsom niet om het innen, maar om het oplossen," aldus Baars terwijl hij uitlegt dat het bedrijf de aanvraag inmiddels volledig heeft ingediend.

De termijn die het bedrijf was gegund om de overtreding te beëindigen zonder dat dwangsommen verliep vandaag. De ontvankelijke aanvraag van de nieuwe vergunning geeft volgens het college concreet zicht op legalisatie. ,,Ik hoop dat voor de zomer duidelijk is of de nieuwe vergunning afgegeven wordt," zegt de burgemeester. ,,We zitten er achteraan." Van oudsher is Tomassen Duck-To een provinciaal bedrijf. Daarom is de aanvraag ingediend bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De nieuwe vergunning zou de huidige bedrijfsvoering, het slachten van meer eenden per dag gedurende meerdere uren, toe moeten staan. Die groei is nodig omdat het Ermelose bedrijf bijna twee jaar geleden VSE uit Harderwijk overnam. Nadat de omgevingsdienst de aanvraag inhoudelijk heeft beoordeeld zal pas blijken of de vergunning al dan niet kan worden verleend.

Spil

Animal Rights campagnemedewerker Jessica Smit: ,,Het is schandalig en onbegrijpelijk dat het illegaal slachten van Tomassen ongestraft blijft. Het bedrijf pleegt overtreding op overtreding, maar er wordt hem geen strobreed in de weg gelegd." Baars meldt hierop het volgende: ,,Animal Rights is door de rechter niet ontvankelijk verklaard. Wat zij ervan vinden is niet relevant. Wel vinden we dat Tomassen net als ieder ander bedrijf zich aan de regels moet houden." Tomassen heeft overigens ook bezwaar gemaakt tegen de opgelegde dwangsom. Smit: ,,Na jaren illegaal bezig te zijn, is er nu uitzicht op legalisatie. Tomassen dient zich te houden aan de wet en niet vooruit te lopen op zaken. Eerst uitbreiden en later hiervoor een vergunning aanvragen is de omgekeerde wereld. De gemeente beloont deze praktijken nu door zo te handelen." Tomassen Duck-To is de spil in de Nederlandse eendensector met een eigen broederij, slachthuis en samenwerkingsverband met eendenfokkerijen. Animal Rights pleit voor een algeheel verbod op deze exportsector.