Ermelose is uit 28 kandidaten gekozen

ERMELO - Oud-wethouder Esther Heutink wordt wethouder van Enkhuizen. Voor de zomer is er in Enkhuizen een raadsbreed akkoord vastgesteld. Daarna werden de twee zittende wethouders voorgedragen voor herbenoeming en werd een vacature opengesteld voor de derde wethouderspost.

Heutink  is uit 28 kandidaten geselecteerd. Zij is momenteel werkzaam bij Lysias Consulting Group en houdt zich bezig met advisering en interim-management in het publieke domein. Tot de gemeenteraadsverkiezingen was Esther Heutink beoogd wethouder voor het CDA in de gemeente Ermelo. Echter er werd een andere coalitie gevormd.

Kwaliteiten

Vanaf 2006 is Heutink politiek actief geweest voor het CDA Ermelo. Eerst als raadslid, daarna als fractievoorzitter en wethouder. Momenteel heeft zij nog een zetel in de raad. Partijvoorzitter Hartger van Diest is trots op de voordracht: ,,Esther Heutink heeft ruime ervaring en veel samenbindende kwaliteiten. Zij is een vakvrouw die met enthousiasme en transparantie haar rol zal invullen." Heutink wordt verantwoordelijk voor de portefeuille economie, duurzaamheid, recreatie&toerisme en financiën.

"De gemeenteraad van Enkhuizen zegt in haar startdocument dat 'het de democratische plicht van de raad is om altijd te zoeken naar een zo groot mogelijke steun voor een voorstel'. Dat is mij uit het hart gegrepen. Het zoeken naar verbinding, draagvlak en samenwerking vind ik enorm belangrijk." Aldus Heutink die veel zin heeft om in Enkhuizen aan de slag te gaan als wethouder.